Europos Parlamentas ratifikavo Stambulo konvenciją

Vienas svarbiausių šios EP sesijos sprendimų – pritarti  tam, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos, skirtos smurto prieš moteris prevencijai, siekdami užbaigti konvencijos ratifikavimo ES procesą. Tikiuosi, kad šis sprendimas paskatins ir Lietuvą ratifikuoti šią svarbią konvenciją.

2011 m. Stambule priimta Europos Tarybos konvencija nustato tarptautinius kovos su smurtu prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos standartus. Praėjus šešeriems metams po to, kai ES pasirašė Stambulo konvenciją (2017 m.), ji nebuvo ratifikuota, nes kai kurios valstybės ES Taryboje atsisakė tai padaryti.

2021 m. spalį ES Teisingumo Teismas pateikė nuomonę, kad konvencijos sudarymui ES vardu nebūtinas visų ES valstybių pritarimas, nes dėl to sprendžiama kvalifikuota balsų dauguma. Be to, atkreiptas dėmesys, kad ES prisijungimas apima tokias sritis kaip prieglobstis, teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir ES institucijų bei viešojo administravimo įsipareigojimai.

Šių metų vasarį Europos Parlamentui (EP) paraginus įsiklausyti į teismo nuomonę, ES Taryba galiausiai sutarė užbaigti konvencijos ratifikavimą ir perdavė ratifikavimo dokumentus EP.

 ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos nereiškia, kad visos ES valstybės narės ratifikavo konvenciją – jos vis dar turėtų tai padaryti nacionaline tvarka. Europarlamentarai yra paraginę šešias konvencijos dar neratifikavusias ES valstybes – Bulgariją, Čekiją, Vengriją, Latviją, Lietuvą ir Slovakiją – nedelsiant tai padaryti.

ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo: Sąjungos institucijos ir viešasis administravimas

ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo: teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, prieglobstis ir negrąžinimo principas


istambul