Europos Parlamentas ragina kurti konkurencingą XXI amžiaus darbo rinką

Šią savaitę Europos Parlamentas priėmė du dirbantiesiems aktualius pranešimus. Pirmajame – „Konkurencingos ES darbo rinkos kūrimas XXI amžiuje: įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir darbo galimybių siekiant atsigauti po krizės“ teigiama, kad Europos Sąjungos šalims reikia plataus užmojo ekonominės politikos ir darbo rinkos reformų, kuriomis būtų skatinamas pažangus, tvarus ir integracinis augimas ir būtų sukurta daugiau darbo vietų. Siekiant kurti konkurencingą darbo rinką, reikia reformų, kuriomis būtų didinamas darbo rinkos ir asmens karjeros lankstumas, gerinama įgūdžių ir darbo vietų atitiktis, įskaitant didesnę švietimo sistemų ir įmonių sąveiką. Joje taip pat raginama užtikrinti geresnę jaunų žmonių, moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų, taip pat kvalifikuotų migrantų integraciją į darbo rinką.

Antrajame – „Dėl socialinio verslumo ir socialinių inovacijų kovojant su nedarbu“ pabrėžiama, kad Europos Sąjunga turi išspręsti svarbius uždavinius, kaip antai ekonomikos ir finansų tvarumas, socialinė gerovė ir visų pirma darbo vietų kūrimas, ypač atsižvelgdama į pažeidžiamiausias grupes, pavyzdžiui.: jaunimą, moteris, pagyvenusius asmenis, ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, imigrantus. Tačiau norėdama juos išspręsti Europos Sąjunga turi labai gerai atsižvelgti į būsimus uždavinius, kaip antai senėjančią visuomenę. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, socialinė ekonomika turi atlikti svarbiausią vaidmenį.

Kalbėdama Europos Parlamente, parlamentarė Vilija Blinkevičiūtė atkreipė dėmesį į tai, kad labai daug žmonių Europos Sąjungoje dirba be jokių garantijų. „Neretai Europos Sąjungoje, siekiant išvengti užimtumo ir socialinės apsaugos prievolių laikymosi, piktnaudžiaujama netipinėmis darbo sutartimis, įskaitant sutartis, kuriose nenurodomos darbo valandos, neretai piktnaudžiaujama ir savisamda. Nemažai yra atvejų, kai su darbuotojais sudaromos laikinos ar ne pilno etato darbo sutartys, nors žmonės dirba nuolatos ir pilną darbo dieną. Deja, tokio tipo darbus dirbantys darbuotojai yra labiausiai pažeidžiami, lengviausiai praranda darbus, jiems nėra užtikrinamos socialinės garantijos,“ – vakar sakė ji.

Taigi, šalia didžiulio nedarbo Europos Sąjungoje, smarkiai plinta nestandartinio užimtumo formos, o tai dar labiau komplikuoja darbo rinkos situaciją. „Norėčiau paklausti Komisijos, ar nereikėtų kuo skubiau imtis veiksmų šioje srityje ir inicijuoti konsultacijas dėl galimo europinio teisės akto dėl netipinio užimtumo formų ir sutarčių? Nes tik taip galėsime pažaboti darbą be garantijų, nelegalų darbą ir visiems Europos darbuotojams užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir socialines garantijas bei kovoti su jų diskriminacija,“- klausė parlamentarė.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija