Europos Parlamentas ragina apsaugoti 2024 m. rinkimus nuo užsienio šalių kišimosi

Europos Parlamentas (EP) ragina padidinti ES atsparumą užsienio kišimuisi ir manipuliavimui informacija ir apsaugoti 2024 m. EP rinkimus.

EP nariai įsitikinę, kad užsienio šalių kišimasis, dezinformacija ir išpuoliai prieš demokratiją tęsis, bus dar dažnesni ir taps labiau rafinuoti rengiantis 2024 m. birželį vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams. Taip teigiama ketvirtadienį patvirtintose (469 balsai už, 71 prieš, 75 susilaikius) specialiojo komiteto dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus ES išvadose.

EP atkreipia dėmesį į interneto platformas, ypatingos svarbos infrastruktūros ir strateginių sektorių apsaugą, kišimąsi į rinkimų procesus, užmaskuotą politinės veiklos finansavimą iš užsienio subjektų ir atsparumą kibernetinėms atakoms. Išvadose ypatingas dėmesys skiriamas Rusijos ir Kinijos kišimuisi ES, į ES įstoti siekiančiose šalyse, įskaitant Vakarų Balkanų šalis, ir globaliųjų Pietų šalyse.

Parlamentas smerkia pavojingą užsakomosios dezinformacijos reiškinį, kai, siekiant pakenkti rinkimų procesui, valstybiniams ir kitiems subjektams siūlomos dezinformacijos paslaugos, pavyzdžiui, „juodajame tinkle“ . Kad būtų užkirstas kelias draudžiamiems finansiniams srautams iš ES nepriklausančių šalių į ES politinę sistemą, EP ragina Europos Komisiją sudaryti galimybę atsekti dovanojamas lėšas ir ragina ES valstybes skubiai spręsti klausimą dėl trečiųjų šalių nacionalinėms politinėms partijoms dovanojamų lėšų.

EP nariai taip pat atkreipia dėmesį į ekonominės priklausomybės, šnipinėjimo ir sabotažo riziką, kai užsienio įmonės įgyja galimybę daryti įtaką ES ypatingos svarbos infrastruktūrai. Kinijos laivybos bendrovės įgijo daugiau kaip 20 Europos uostų akcijų, tarp jų ir kai kurių uostų akcijų kontrolinį paketą. Europarlamentarai rekomenduoja uždrausti naudoti platformą „TikTok“ visose nacionalinėse vyriausybėse ir ES institucijose ir ragina Tarybą ir Europos Komisiją neleisti naudoti įrangos ir programinės įrangos, įsigytos iš gamintojų iš didelės rizikos šalių, būtent Kinijos ir Rusijos, pavyzdžiui, „ByteDance“, „Huawei“, ZTE, „Kaspersky“, „NtechLab“ ar „Nuctech“.

EP nariai ragina kovai su dezinformacija ir demokratinių procesų palaikymui skirti deramą finansavimą. Jie prašo Europos Komisijos parengti veiksmingą demokratijos gynimo paketą bei teisės aktus dėl kovos su hibridinėmis grėsmėmis ES atsižvelgiant į Konferencijos dėl Europos ateities pasiūlymus. Jie taip pat tikisi, kad EP bus įsteigtas nuolatinis biuras, kuris veiksmingai stebėtų užsienio kišimąsi bei su juo kovotų.