Europos Parlamentas pritarė ES prieglobsčio ir migracijos taisyklių reformai

Pastarojo meto įvykiai parodė, jog būtina peržiūrėti ir tobulinti ES migracijos ir prieglobsčio politiką. Tai patvirtino ir įvykiai Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos pasienyje. Todėl Europos Parlamente pritarėme naujoms ES prieglobsčio ir migracijos taisyklėms. Dabar EP derybininkai gali nedelsiant pradėti taisyklių derinimą su ES Taryba.

 ES prieglobsčio ir migracijos valdymo taisyklės  nustato prieglobsčio prašymų pasidalinimo tarp ES valstybių kriterijus ir solidarumo mechanizmą, skirtą padėti toms ES valstybėms, kurios susiduria su migracijos spaudimu. Taip pat siūloma numatyti atskiras krizines situacijas, kurios suteiktų masinį migracijos srautą patiriančioms ES valstybėms galimybę laikinai netaikyti migrantų patikrų ir prieglobsčio procedūrų.  

Mes pasiūlėme patikslinti trečiųjų šalių piliečių, siekiančių nelegaliai kirsti ES išorės sieną, tikrinimo reikalavimus. Siūloma be jų identifikavimo, piršto antspaudų paėmimo, saugumo, sveikatos ir pažeidžiamumo patikros, nustatyti ir nepriklausomą pagarbos žmogaus teisėms priežiūros mechanizmą, kuris užtikrintų, kad būtų registruojami ir tiriami migrantų apgręžimai, siekiant užkirsti kelią jų grąžinimui į tas valstybes, kuriose jiems gresia persekiojimas ar kankinimas. Pritarėme informacinės bazės dėl nuteistų asmenų iš trečiųjų valstybių sukūrimui.

Taip pat nustatėme ilgalaikio gyventojo statuso įgijimo sąlygas, kurios supaprastina ilgalaikio leidimo gyventi ES gavimą, jei asmuo ES išbuvo trejus metus. Šis statusas leistų asmenims be kliūčių susirasti darbą bet kurioje ES valstybėje.