Europos Parlamentas priėmė esminius ES žaliojo kurso teisės aktus

EP plenarinėje sesijoje patvirtinome vieną svarbiausių šių metų teisės aktų paketą. Tai – esminiai ES žaliojo kurso teisės aktai, kuriais siekiama iki 2030 m. bent  55 proc., palyginti  su 1990 m., sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų(ŠESD) kiekį.  Dėl pagrindinių rodiklių pasiekėme susitarimą su ES Taryba. Valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos laukia nemaži iššūkiai įgyvendinant šiuos nutarimus.

 Patvirtinome apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) reformą.  Didės sistemos užmojai – išmetamas ŠESD kiekis ATLPS sektoriuose 2030 m. turi būti sumažintas 62 proc. (lyginant su 2005 m. lygiu). 2026-2034 m. bus palaipsniui panaikinti įmonėms skiriami nemokami leidimai ir sukurta atskira nauja ATLPS II sistema kelių transportui ir pastatų šildymui.  

Balsavome, kad į ATLPS pirmą kartą būtų įtrauktas ir laivininkystės sektorius. Sutarėme iki 2026 m. atsisakyti nemokamų taršos leidimų aviacijos sektoriuje bei taip skatinti naudoti tvarius aviacijos degalus.

Pritarėme naujam ES pasienio anglies dioksido korekciniam mechanizmui, kuriuo siekiama skatinti ES nepriklausančias valstybes padidinti savo užmojus klimato srityje. Mechanizmas apima prekes, kurių gamybos metu išskiriama daug ŠESD – geležį, plieną, cementą, aliuminį, trąšas, elektrą ir vandenilį. Šių prekių importuotojai į ES rinką turės sumokėti kainų skirtumą, susidarantį tarp gamybos šalyje mokamo mokesčio už ŠESD taršą ir ES ATLPS kainos.

Nusprendėme 2026 m. steigti ES Socialinį klimato fondą, kuris leis užtikrinti, kad su klimato kaita susijusi pertvarka būtų socialiai teisinga. Šio fondo lėšomis bus padedama energijai ir transportui lėšų itin stokojantiems gyventojams ir šeimoms bei labai mažoms įmonėms. Įsteigtasis Socialinis klimato fondas bus finansuojamas iš lėšų, gautų aukcionuose pardavus ATLPS II leidimus (iki 65 mlrd. eurų), o papildomi 25 proc. bus padengti iš nacionalinių išteklių.