Europos Parlamentas patvirtino ES strateginių žaliavų tiekimo aktą

Ypatingos svarbos žaliavos naudojamos elektromobilių, saulės baterijų ar išmaniųjų telefonų gamyboje, todėl jos yra itin svarbios ES žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai. Šių žaliavų tiekimas yra itin svarbus užtikrinant ES ekonomikos atsparumą, lyderystę technologijų srityje ir strateginį savarankiškumą. Be to, Rusijai užpuolus Ukrainą ir Kinijai plėtojant vis agresyvesnę prekybos politiką, kobaltas, litis ir kitos žaliavos taip pat tapo svarbiu geopolitiniu veiksniu.

Patvirtinu aktu siekiama užtikrinti didesnį ES konkurencingumą ir savarankiškumą bei sumažinti biurokratines kliūtis, skatinant inovacijas visoje vertės grandinėje ir remiant smulkų ir vidutinį verslą. Kartu siekiama paskatinti mokslinius tyrimus, alternatyviųjų medžiagų kūrimą ir labiau aplinką tausojančius žaliavų gavybos ir gamybos metodus.

Naujuoju teisės aktu nustatytos ekonominės paskatos ir sukurtos stabilesnės ir saugesnės verslo sąlygos žaliavų gavybos ir perdirbimo projektams. Be to, numatytos spartesnės ir paprastesnės leidimų išdavimo procedūros.

Derybose su ES Taryba europarlamentarai siekė, kad daugiau dėmesio būtų skirta medžiagų, galinčių pakeisti ypatingos svarbos žaliavas, gamybai ir plėtrai. Jie užtikrino, kad būtų nustatyti platesnio užmojo žaliavų gavybos iš atliekų tikslai. Siekta sumažinti įmonėms, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui tenkančią biurokratijos naštą.

Anot EP narių, svarbu plėtoti visoms šalims naudingą ES ir trečiųjų šalių partnerystę ypatingos svarbos žaliavų klausimais. Jiems pavyko sudaryti sąlygas ilgalaikėms partnerystėms, kurias plėtojant būtų dalijamasi žiniomis ir technologijomis bei kuriamos naujos darbo vietos.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0260-AM-026-026_LT.pdf