Europos Parlamentas nori veiksmingos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros

Priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje pateikiamos 2021 m. sausį sudarytos EP darbo grupės, atsakingos už Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) priežiūrą, tyrimo išvados ir rekomendacijos.

EP nariai pažymi, kad „Frontex“ galėtų dėti daugiau pastangų, jog padidintų ES ir jos valstybių pajėgumus vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas, visų pirma investuodama į tokioms operacijoms reikalingas priemones. Jie tikisi, kad agentūra pilnai bendradarbiaus tiriant birželio 14 d. prie Graikijos krantų įvykusią laivo katastrofą, kuri nusinešė šimtus gyvybių.


Europarlamentarai taip pat reiškia didelį susirūpinimą dėl rimtų ir nuolatinių kaltinimų Graikijos valdžios institucijoms dėl migrantų apgręžimo ir smurto prieš juos. „Frontex“ turi sumažinti savo operacijų mastą ir perorganizuoti jas į stebėseną tose valstybėse, kurios negali užtikrinti pagarbos ES principams ir vertybėms, įsitikinę EP nariai, apgailestaudami, kad to agentūrai kol kas nepavyko padaryti Graikijoje. Jie taip pat ragina nedelsiant sustabdyti „Frontex“ paramą su asmenų grąžinimu iš Vengrijos susijusioms operacijoms.


EP nariai palankiai vertina „Frontex“ sprendimą sumažinti savo veiklos mastą Lietuvoje, atsižvelgiant į 2022 m. birželio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą dėl Lietuvos prieglobsčio ir migracijos įstatymų taikymo. Jie ragina agentūrą aktyviau užtikrinti ES principų ir vertybių apsaugą. Europarlamentarai tikisi, kad nauja „Frontex“ vadovybė įgyvendins būtinus kultūros pokyčius, susijusius su ES principų ir vertybių laikymusi, visų pirma pagrindinių teisių srityje, taip pat su vidaus procedūrų skaidrumu ir efektyvumu bei didesne atskaitomybe Parlamentui. Jie pripažįsta agentūros pastangas įgyvendinti 36 iš 42 EP patikros darbo grupės rekomendacijų.


Europarlamentarai palankiai vertina teigiamą agentūros vaidmenį padedant ES valstybėms susidoroti su dideliu ES išorės sienas kirtusių žmonių skaičiumi ankstyvaisiais Rusijos invazijos į Ukrainą etapais. „Frontex“ prie rytinės ES sienos nuo Suomijos iki Rumunijos dislokavo apie 500 pareigūnų, o Moldovoje – apie 50 pareigūnų. 

Daugiau informacijos