Europos Parlamentas ir ES Taryba susitarė dėl stipresnio ir atsparesnio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo

Gruodžio 16 Europos Parlamentas susitarė su ES Taryba dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) finansavimo per ateinančius septynerius metus.

 EGF, kurio metinė finansinė viršutinė riba yra 186 mln. eurų, padės darbuotojams netekusiems darbo dėl įmonės ar ekonomikos sektoriaus restruktūrizavimo.

Po derybų pabaigos EP narė, S&D ir Europos Parlamento derybininkė Vilija Blinkevičiūtė pareiškė:

"Šis politinis susitarimas yra didelė bendra S&D frakcijos sėkmė. Naujasis EGF galės teikti paramą žymiai didesniam skaičiui atleistų darbuotojų Europoje nei anksčiau.

 EGF intervencinės priemonės nebėra susijusios vien tik su globalizacija, bet gali apimti bet kokį įmonės, sektoriaus ar regiono restruktūrizavimą, kuris paveikia daugiau kaip 200 darbuotojų. Tai žemiau pradinės 250 darbuotojų ribos, kurią iš pradžių pasiūlė Komisija.

Užsitikrinome vaiko priežiūros pašalpą atleistiems darbuotojams su vaikais paremti. Tai bus puiki pagalba tėvams, netekusiems darbo ir norintiems dalyvauti mokymuose ar kitoje aktyvioje darbo paieškoje.

Taip pat padidinome finansinę paramą savarankiškai dirbantiems asmenims, norintiems pradėti savo verslą, iki 22 000 eurų.

Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad fondas bus pervadintas į Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą atleistiems darbuotojams (EGF), kad būtų išvengta nuolatiniųnesusipratimų praeityje, kai fondas remdavo įmones, kurios atleidžia darbuotojus."

S&D frakcijos informacija 2020-12-17