Europos Parlamentas apribojo pramoninę taršą

Naujosios taisyklės nustato griežtesnius didelių žemės ir pramonės ūkių taršos apribojimus, o taip pat indikacines vandens ir žaliavų suvartojimo, energijos taupymo bei atliekų ribas. Nauji taršos reikalavimai bus taikomi ir kasykloms bei baterijų gamykloms, o taip pat daugiau nei 350 sutartinių ūkinių gyvūnų auginančioms kiaulių fermoms (priklausomai nuo svorio, tai gali būti daugiau nei 700 kiaulių auginantys ūkiai), išskyrus ekologinius ūkius. ES taisyklių taikymas išplėstas ir į 300 sutartinių ūkinių gyvūnų auginančius vištų dedeklių ūkius.
Iki 2026 m. pabaigos Europos Komisija įvertins, ar taršos apribojimus taikyti ir galvijų ūkiams bei kokiais būdais užtikrinti, kad ES ūkiams taikomi taršos reikalavimai galiotų ir trečiųjų šalių ūkiams, kurie ketina eksportuoti savo produkciją į ES.

Naujosios taisyklės sustiprino visuomenės dalyvavimo ir skaidrumo reikalavimus pakeičiant Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrą į ES pramoninių teršalų portalą. Jis suteiks galimybę suinteresuotiems asmenims sužinoti apie regione išduotus taršos leidimus.

Taisyklių nesilaikančioms įmonėms už didžiausius pažeidimus grės iki 3 proc. nuo metinės apyvartos siekiančios baudos, o nuo taršos nukentėję asmenys galės siekti žalos atlyginimo.

 ES taisyklių projektui pritarė 393 EP nariai, 173 nepritarė, o 49 susilaikė. Jos jau neformaliai suderintos su ES Taryba, todėl jų įsigaliojimui būtinas tik formalus minėtos institucijos pritarimas. ES valstybės turės 22 mėnesius pasiruošti šios direktyvos įgyvendinimui.

Daugiau informacijos