Europos Parlamentas apribojo fluorintų ir ozono sluoksnį ardančių dujų taršą

Su ES Taryba suderintose taisyklėse numatyta iki 2050 m. visiškai uždrausti hidrofluorangliavandenilius, kurie naudojami šaldiklių ir oro kondicionierių gamyboje, o taip pat palaipsniui atsisakyti kitų fluorintų dujų naudojimo sektoriuose, kur tai įmanoma technologiškai ir pateisinama ekonomiškai. Šioms taisyklėms pritarė 457 EP nariai, 92 nepritarė, o 32 susilaikė.

Kitomis su ES Taryba suderintomis taisyklėmis draudžiama gaminti, parduoti, naudoti, importuoti ar eksportuoti ozoną ardančias medžiagas. Ribota išimtis galima, jei šios medžiagos naudojamos kaip žaliava tam tikrų prekių, pavyzdžiui, vaistų, cheminei gamybai laboratorijose ar siekiant minėtas medžiagas perdirbti. ES taisyklėms pritarė 538 EP nariai, aštuoni nepritarė, o 13 susilaikė. Jų įsigaliojimui dar būtinas ES Tarybos formalus sprendimas.

 Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ir ozono sluoksnį ardančios dujos naudojamos šaldiklių, oro kondicionierių, šilumos siurblių, gesintuvų ir dujų balionėlių gamyboje. Lietuvoje galioja reikalavimas įmonėms, montuojančioms įrangą, kuriose yra fluorinto ir ozono sluoksnį ardančių dujų, atliekančioms tokios įrangos aptarnavimą ir remontą, įskaitant autoservisus, teikti duomenis dėl šių medžiagų surinkimo ir tvarkymo. 2021 m. tokius duomenis pateikė apie 600 įmonių Lietuvoje.

Daugiau informacijos

EP tyrimų biuro apžvalga apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų ribojimą (2023 m gruodis)