Europarlamentarai sugriežtino atsakomybę už bandymus išvengti ES sankcijų

ES taisyklės, už kurias balsavo 543 EP nariai, 45 balsavo prieš, o 27 susilaikė, nustato vieningą ES sankcijų pažeidimo apibrėžimą, pažymi, kad už tai gresia baudžiamoji atsakomybė ir ES mastu suvienodina gręsiančių baudų mastą. Už ES sankcijų Rusijai ir kitoms valstybėms įgyvendinimą, pavyzdžiui, turto ar lėšų užšaldymą, draudimus keliauti, prekiauti ginklais ar kitomis svarbiomis prekėmis, atsako ES šalys, kuriose šiuo metu galioja skirtingos nuobaudos už sankcijų pažeidimus. Tuo naudojasi nesąžiningas, sankcijų vengiantis verslas, linkęs pasirinkti valstybes su švelnesne teisine atsakomybe.
ES taisyklėmis siekiama suvienodinti baudas, kad jos taptų labiau atgrasančios, o už sankcijas apeiti padedančias finansines ir teisines paslaugas, prekybą ginklais ar dvigubos paskirties prekėmis, prekybą su sankcijų sulaukusių valstybių įmonėmis ar tikrųjų verslo savininkų slėpimą numatyta baudžiamoji atsakomybė. Humanitarinės pagalbos tiekimui numatyta išimtis.

Už taisyklių nesilaikymą asmenims grėstų įkalinimas iki penkerių metų, o įmonėms – atskirais atvejais bent 5 proc. metinės apyvartos arba 40 mln. eurų siekiančios baudos.

 Šios ES taisyklės jau suderintos su ES Taryba, todėl jų įsigaliojimui būtinas tik formalus minėtos institucijos pritarimas. ES valstybės turės metus pasiruošti šių taisyklių įgyvendinimui.

Daugiau informacijos