Europarlamentarai siūlo spartinti atsinaujinančios energijos plėtrą

EP nariai patvirtino pasiūlymus, kurie leistų paspartinti leidimus statyti ir eksploatuoti atsinaujinančios energijos jėgaines.

Europos Parlamentas siūlo pakeisti ES atsinaujinančios energijos taisykles ir iki 9 mėnesių sutrumpinti maksimalų naujų saulės ar vėjo jėgainių statybos ir veiklos leidimų išdavimo terminą, kai šios jėgainės veiktų „spartesnės atsinaujinančių energijos išteklių gamybos zonose” (Europos Komisija siūlė 12 mėnesių terminą). Šias zonas nustatytų kiekviena ES valstybė, pasikonsultavusi su visuomene ir kartu užtikrindama kuo mažesnį jų poveikį aplinkai. „Natura 2000“ erdvės, parkai, rezervatai ir paukščių ar jūros žinduolių migracijos takai negalėtų patekti į šias zonas.

Europarlamentarų siūlymu, leidimų išdavimo procesas kitose zonose turėtų trukti ne ilgiau kaip 18 mėnesių (Europos Komisija siūlė 24 mėnesių terminą). Jei kompetentinga leidimus išduodanti institucija neatsakytų per devynis mėnesius nuo projekto vykdytojo paraiškos pateikimo, Parlamentas siūlo laikyti, kad paraiška priimta (vadinamasis „teigiamas nutylėjimas").

Saulės energijos jėgainėms pastatuose įrengti nereikėtų poveikio aplinkai vertinimo, o leidimų išdavimui siūloma nustatyti vieno mėnesio laikotarpį. Dar paprastesnė tvarka turėtų būti taikoma mažesnės nei 50 KW galios įrenginių eksploatavimui.