Europarlamentarai siekia naujų taisyklių interneto platformoms

Kova su neteisėtu turiniu ir saugesnis internetas


Patvirtintoje EP teisėkūros iniciatyvoje siūloma sukurti privalomą sistemą, kuri leistų naudotojams pranešti interneto tarpininkams apie potencialiai neteisėtą turinį ar veiklą, o interneto tarpininkai privalėtų nedelsdami imtis veiksmų. Naudotojams taip pat turėtų būti sudaryta galimybė siekti žalos atlyginimo per nacionalinę ginčų sprendimo įstaigą. Parlamentas ragina griežtai skirti neteisėtą turinį ir galimai žalingą turinį, o teisinės atsakomybės sistemą taikyti tik neteisėtam turiniui. Platformos neturėtų naudoti įkėlimo filtrų ar kitos išankstinės turinio kontrolės, o galutinį sprendimą dėl to, ar turinys teisėtas, turėtų priimti nepriklausoma teisminė įstaiga. Su žalingu turiniu, neapykantos retorika ir dezinformacija turėtų būti kovojama nustatant didesnio skaidrumo įpareigojimus, taip pat stiprinant skaitmeninį bei žiniasklaidinį raštingumą. Anot europarlamentarų, visi už ES ribų įsisteigę paslaugų teikėjai privalėtų laikytis skaitmeninių paslaugų akto taisyklių, kai jų paslaugos skirtos ir ES vartotojams.

Parlamentas siūlo vadovautis principu: „Kas yra neteisėta neelektroninėje prekyboje, yra neteisėta ir elektroninėje prekyboje.“ Platformos ir interneto tarpininkai turi efektyviau aptikti ir šalinti melagingus teiginius bei kovoti su nesąžiningais prekybininkais, pavyzdžiui, tais, kurie internetu prekiauja suklastotomis medicinos priemonėmis ar pavojingais produktais. EP taip pat siūlo taikyti naują principą „pažink savo verslo klientą“, pagal kurį platformos privalomai atliktų patikras ir neleistų sukčiaujančioms įmonėms pardavinėti neteisėtų ir nesaugių produktų ar turinio. Be to, europarlamentarai ragina užkirsti kelią dėl didelių platformų atsiradusiam rinkos nepakankamumui ir atverti rinkas naujiems dalyviams, įskaitant MVĮ ir startuolius.

Daugiau teisių interneto naudotojams

Kita  patvirtinta EP teisėkūros iniciatyva siekiama suteikti naudotojams daugiau galimybių kontroliuoti internete matomą turinį, mažinti naudotojų priklausomybę nuo algoritmų ir griežčiau reglamentuoti tikslinę reklamą, įskaitant siekiamybę ateityje ją visiškai uždrausti. Siūloma skatinti mažiau trikdančią kontekstinę reklamą, kuriai reikia mažiau duomenų ir kuri nepriklauso nuo ankstesnės naudotojo sąveikos su turiniu. Taip pat norima užtikrinti teisę, kai galima, anonimiškai naudotis skaitmeninėmis paslaugomis. Siūloma įsteigti Europos lygmens įstaigą, kuri stebėtų padėtį ir skirtų baudas. Šiai EP teisėkūros iniciatyvai pritarė 637 EP nariai, nepritarė 26, o susilaikė 28.

EP taip pat priėmė ne teisėkūros rezoliuciją, kuriai pritarė 566 EP nariai, nepritarė 45, o susilaikė 80. Joje pažymima, kad prireikus interneto turinys turėtų būti šalinamas apgalvotai, proporcingai ir nediskriminuojant, kad būtų užtikrinta saviraiškos ir informacijos laisvė, privatumo bei duomenų apsaugą. EP nariai taip pat susirūpinę dėl tikslinio nusitaikymo į žmonių pažeidžiamumą, neapykantos retorikos ir dezinformacijos. Savo ruožtu jie reikalauja užtikrinti interneto platformų monetizavimo skaidrumą.

Atsižvelgdama į minėtas EP teisėkūros iniciatyvas, Europos Komisija ketina gruodį pristatyti skaitmeninių paslaugų teisės aktų rinkinį, kuris padėtų formuoti skaitmeninę ekonomiką ES lygmeniu ir nustatyti standartus visame pasaulyje, kaip tai buvo padaryta duomenų apsaugos srityje.

Europos Parlamento informacija