Europarlamentarai remia žaliajam kursui palankius naujus genomikos metodus

307 EP nariams balsavus už, 263 – prieš ir 41 susilaikius Parlamentas patvirtino derybų su ES valstybėmis poziciją dėl naujų genomikos metodų (NGM), keičiančių organizmo genetinę medžiagą, naudojimo sąlygų.

 

Šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti didesnį aprūpinimo maistu tvarumą, kad naujai kuriamos augalų veislės būtų atsparios klimato kaitai ir kenkėjams, duotų didesnį derlių ir kurioms reikėtų mažiau trąšų ir pesticidų.

Šiuo metu visiems NGM išvestiems augalams taikomos tos pačios taisyklės kaip ir genetiškai modifikuotiems organizmams (GMO). EP nariai pritaria pasiūlymui išskirti dvi NGM gautų augalų kategorijas ir joms taikyti atskiras taisykles. NGM išvestiems augalams, kurie atitinka natūraliąją atranką (1-a kategorija), nebus taikomi GMO teisės aktų reikalavimai, o kiti NGM gauti augalai (2-a kategorija) bus toliau griežtai kontroliuojami.

Europarlamentarai taip pat sutinka, kad reikia drausti naudoti NGM išvestus augalus ekologinėje gamyboje, nes jų tinkamumas turi būti toliau tiriamas. Europos maisto saugos tarnyba įvertino galimas NGM saugos problemas. Keletas NGM gautų produktų jau yra arba greitai bus pateikti rinkai už ES ribų (pvz., Filipinų bananai, kurie neruduoja ir kuriuos naudojant galima sumažinti maisto švaistymą ir išmetamo CO2 kiekį).

EP nariai pritarė, kad NGM augalų sėklų ir produktų pakuotės būtų ženklinamos, o visų 1-os kategorijos NGM augalų sąrašas būtų viešai skelbiamas internete. Europarlamentarai nori, kad praėjus septyneriems metams nuo teisės akto įsigaliojimo Europos Komisija pateiktų ataskaitą apie tai, kaip keičiasi vartotojų ir gamintojų požiūris į naujuosius metodus.

EP nariai susitarė 2-os kategorijos NGM augalams toliau taikyti daugumą GMO teisės akto reikalavimų, kurie yra vieni griežčiausių pasaulyje. Tarp šių reikalavimų yra patvirtinimo procedūra ir privalomas produktų ženklinimas. Kita vertus, EP nariai nutarė paspartinti 2-os kategorijos NGM augalų, kuriais tikimasi prisidėti prie didesnio maisto produktų tvarumo, rizikos vertinimą. Tačiau jie pabrėžė, kad turi būti laikomasi vadinamojo atsargumo principo.

Parlamentas dabar yra pasirengęs pradėti derybas su ES valstybėmis dėl galutinio teisės akto.