Europarlamentarai pritarė Europos sveikatos duomenų erdvės sukūrimui

Europos sveikatos duomenų erdvė turėtų leisti ES piliečiams geriau valdyti asmeninius sveikatos duomenis ir palengvinti saugų jų perdavimą kitoms organizacijoms, atliekančioms mokslinius tyrimus. Pacientai turėtų galimybę prisijungti prie įvairių ES sveikatos apsaugos duomenų bazių, kurios valdo jų receptus, medicinines nuotraukas ar tyrimų rezultatus. Gydytojai taip pat turėtų prieigą prie pacientų duomenų, bet tik tiek, kiek tai susiję su konkrečiu gydymu. Kiekviena ES valstybė, remdamasi Mano sveikata@ES platforma, turėtų sukurti atitinkamą priėjimą prie nacionalinės sveikatos duomenų sistemos.

Europos sveikatos duomenų erdvė taip pat sudarytų sąlygas antriniam sveikatos duomenų panaudojimui. Apibendrinta informacija apie patogenus, sveikatos išmokas ar genetinius duomenis galėtų būti naudojama sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, moksliniams tyrimams, inovacijoms ir politikos formavimui pagerinti. Duomenų naudojimas reklamos ar sveikatos draudimo tikslais būtų draudžiamas.

Europarlamentarai siūlo suteikti pacientams teisę nuspręsti, ar jie sutinka, kad jų duomenys būtų prieinami antriniam panaudojimui. ES valstybės galėtų numatyti ir pacientų teisę nesutikti, kad jų asmens sveikatos duomenys būtų registruojami elektroninėje sveikatos įrašų sistemoje. Pacientui sutikus, šie duomenys galėtų būti naudojami naujų vaistų ar sveikatos paslaugų kūrimui. Prieigos prie sveikatos duomenų neturėtų darbo rinkos ar finansinių paslaugų įmonėms, priduria EP nariai.

Daugiau informacijos