Europarlamentarai balsavo už 50 mlrd. eurų paramą Ukrainai

Parlamento pozicija dėl Ukrainos atstatymo fondo priimta 512 narių balsavus už, 45 – prieš ir 63 nariams susilaikius. Dėl galutinių finansavimo sąlygų dar reikės susitarti su ES Taryba, kuri šiuo metu derina savo poziciją.

EP nariai siekia, kad šios priemonės įgyvendinimas būtų skaidresnis ir kad numatyta parama skatintų Ukrainą plėtoti daugiapartinę demokratiją ir laikytis stojimo į ES reikalavimų.

Paramos Ukrainos tvirtinimas susijęs su tebevykstančia ES ilgalaikio biudžeto peržiūra. Poreikis pakoreguoti ES daugiametį biudžetą atsirado, kai jis buvo gerokai išeikvotas per įvairias nuo 2021 m. kilusias krizes. EP nariai siekia, kad dėl Ukrainos finansavimo ir peržiūrėto biudžeto reikėtų susitarti kuo skubiau, nes nuo 2024 m. nebelieka kitų pagalbos Ukrainai galimybių. Pagalbos paketas taip pat būtų įtrauktas į kitų metų biudžetą, dėl kurio bus deramasi lapkritį.

Vienas iš pagrindinių europarlamentarų reikalavimų – užtikrinti, kad Rusijos ar kitų subjektų ar asmenų, tiesiogiai susijusių su karu, turtas būtų panaudotas Ukrainai atstatyti. Kartu Parlamentas sugriežtino nuostatas dėl kovos su sukčiavimu, korupcija, interesų konfliktais ir pažeidimais naudojant ES lėšas Ukrainoje. EP pridūrė, kad oligarchų valdomos įmonės neturėtų gauti finansavimo.

EP nariai taip pat iš dalies pakeitė Komisijos pateiktą finansavimo pasiūlymą, įtraukdami reikalavimą užtikrinti didesnį Ukrainos lėšų įsisavinimo skaidrumą. Šiuo tikslu turėtų būti sukurtas interneto portalas apie Ukrainai skirtas finansines operacijas ir apie šios šalies pastangas užtikrinti, kad pinigai būtų panaudoti teisingai. Europarlamentarai taip pat nori, kad iš trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų gautos lėšos būtų viešinamos.

 2023 m. birželio 20 d. Komisija pasiūlė sukurti specialią Ukrainos finansavimo priemonę, pagal kurią 2024–2027 m. laikotarpiu dotacijų ir paskolų forma būtų skirta iki 50 mlrd. eurų dydžio parama.

Ši priemonė pakeis šiuo metu ES teikiamą paramą pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“ ir 18 mlrd. eurų dydžio makrofinansinės pagalbos+ programą, kuri bus nutraukta 2023 m. pabaigoje. Į naują finansavimo paketą bus įtraukta parama, kurią Ukraina būtų gavusi pagal Pasirengimo narystei paramos priemonę (PNPP).

Daugiau informacijos