„Eurobarometras“: ES piliečių parama Ukrainai išlieka tvirta

ES piliečių nuomone, Europos Parlamentas (EP) visų pirma kaip svarbiausią vertybę turi ginti demokratiją. 72 proc. respondentų mano, kad jų šaliai yra naudinga narystė ES.

Demokratiją, žmogaus teises ir saviraiškos laisvę Europos piliečiai laiko svarbiausiomis ES vertybėmis, todėl ragina EP jas ginti. 2022 m. spalio 12 d. – lapkričio 7 d. vykusios apklausos duomenimis , 74 proc. ES piliečių palaiko ES paramą Rusijos užpultai Ukrainai: daugiausiai pritariančių yra Švedijoje (97 proc.), Suomijoje (95 proc.), Nyderlanduose (93 proc.), Portugalijoje (92 proc.) ir Danijoje (92 proc.). Lietuvoje šis rodiklis siekia 87 proc. Dešimtą karo Ukrainoje mėnesį didžioji dalis respondentų (73 proc.) toliau pritarė tokioms konkrečioms ES priemonėms, kaip Rusijos valdžios institucijoms taikomos sankcijos arba finansinė, karinė ir humanitarinė pagalba Ukrainai (Lietuvoje – 88 proc.).

Apklausos rezultatai patvirtina, kad Europos piliečiai pasiryžę ne tik remti Ukrainą, bet ir ginti vertybes, kuriomis grindžiama ES. Paklausti, kurias vertybes pirmiausiai turėtų ginti EP, respondentai dažniausiai minėjo demokratiją (36 proc.), žmogaus teises (29 proc.) ir žodžio bei minties laisvę (28 proc.). Piliečiai nori, kad šios pagrindinės ES vertybės būtų saugomos ir ginamos ir ES, ir užsienyje. Ukrainiečiai šias vertybes kasdien gina nuo pat Rusijos pajėgų invazijos į Ukrainą.

„Rusijos agresija atnešė baisias žmonių kančias, Ukrainoje vyksta masinis naikinimas. Ukrainiečių drąsa ir atkaklumas susidūrus su teroru palieka didelį įspūdį. Geriausias mūsų – Europos Sąjungos – atsakas ir parama yra europiečių solidarumas ir vienybė. Ukrainiečiai gali pasikliauti nepajudinama Europos Parlamento parama“, – teigia EP pirmininkė Roberta Metsola.

Rusijos karo prieš Ukrainą poveikį aiškiai junta ir Europos piliečiai. Maždaug du trečdaliai ES piliečių (65 proc.) mano, kad dėl karo ir jo padarinių jų gyvenimas pasikeis. Tai 4 procentiniais punktais daugiau nei 2022 m. kovo–gegužės mėnesį.

Tuo tarpu piliečiai labai vertina narystę ES: 72 proc. europiečių mano, kad narsytė ES jų šaliai yra naudinga. Paklausti apie konkrečią naudą jų šaliai, respondentai dažniausiai nurodė ES pastangas išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą (36 proc. arba 6 procentiniais punktais daugiau nei 2021 m. lapkričio–gruodžio mėnesį). Taip manančių labiausiai padaugėjo Latvijoje (16 procentinių punktų), Lietuvoje (15 procentinių punktų), Estijoje (12 procentinių punktų), Nyderlanduose (13 procentinių punktų), Maltoje (11 procentinių punktų) ir Lenkijoje (11 procentinių punktų). Galimai gyventojų nuomonė keičiasi dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Be to, dažnai nurodomos ir kitos priežastys: naudingas ES šalių bendradarbiavimas (35 proc. arba 3 procentiniais punktais daugiau) bei ES indėlis į šalies ekonomikos augimą (30 proc.)

EP užsakymu įmonės „Kantar“ atlikta „Eurobarometro“ apklausa vyko spalio 12 d. – lapkričio 7 d. visose 27-iose ES valstybėse. Iš viso apklausti 26443 žmonės, o ES rezultatai apskaičiuoti atsižvelgiant į kiekvienos apklausoje dalyvavusios šalies gyventojų skaičių.

Apklausos rezultatai prieinami čia.