ES tarybai pirmininkaujanti Latvija imsis socialinių klausimų

„Šį pusmetį, kai ES Tarybai pirmininkaus kaimyninė Latvija, socialiniai klausimai, o ypač neįgaliųjų teisės ir pensijų dydžiai, ES valstybių narių vadovams bus pateikiami, kaip vieni svarbiausių“, - sako Europos Parlamento (EP) narė Vilija Blinkevičiūtė. Tuo ji ir kiti europarlamentarai galėjo įsitikinti ne tik praeitos EP plenarinės sesijos metu, kai Latvija prisistatė kaip pirmininkaujanti valstybė. Detaliau pirmininkavimo programa buvo analizuojama ir šią savaitę EP komitetuose.

„Su Latvijos Gerovės ministru Uldžiu Auguliu šią savaitę susitikome du kartus - Moterų teisių ir lygių galimybių komitete, o taip pat Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Susidarėme tikrai gerą įspūdį apie ateinančio pusmečio planus. Socialiniai klausimai, kurie yra arčiausiai žmonių, nebus palikti be dėmesio. Latvijos suplanuotas darbų paketas socialinėje srityje solidus,“ – po susitikimų su ministru U. Auguliu sakė V. Blinkevičiūtė.

Pristatydamas būsimus darbus Užimtumo ir socialinių reikalų komitete ministras U. Augulis pabrėžė, kad neįgaliųjų problematika bus prioritetu. „Tai džiugina, nes mūsų žmonėms su negalia dar tikrai nėra garantuotas patogus gyvenimas ir lygios galimybės visoje Europoje“, - sakė V. Blinkevičiūtė - „Būtent dėl to vienas iš mano klausimų ministrui buvo apie globos perkėlimą iš institucinės į bendruomenėje teikiamą globą ir kaip prie kokybiškų šeima ir bendruomene pagrįstų socialinių paslaugų galėtų prisidėti ES fondai. V. Blinkevičiūtė taip pat atkreipė Latvijos Gerovės ministro dėmesį į būtinybę užtikrinti, jog nagrinėjant Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos strateginių investicijų fondą būtų įtraukti Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) ministrai ir jų sritys, siekiant kad būsimos investicijos būtų „draugiškos“ naujoms darbo vietoms, užimtumui, socialinei politikai.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto posėdyje šio komiteto vicepirmininkė V. Blinkevičiūtė atkreipė pirmininkaujančios Latvijos dėmesį į nedeklaruojamo (nelegalaus) darbo klausimus, kurie yra itin aktualūs moterims, nes namų ūkiuose pagalbininkėmis, slaugytojomis, auklėmis ir pan. dirbančių moterų yra tikrai daug ir dažniausiai jos dirba be jokių socialinių garantijų. „Taip pat latvių kolegas paraginau, kuo skubiau imtis veiksmų, kurie padėtų suvienodinti moterų ir vyrų pensijų dydį. Tai yra vienas iš Latvijos pirmininkavimo prioritetų. Visiškai tam pritariu, nes moterų pensijos yra gerokai mažesnės nei vyrų, o tai – neteisingos darbo užmokesčio politikos pasekmė“ – sakė europarlamentarė.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija