ES rinkimai: kiek narių Europos Parlamente turės kiekviena ES šalis 2024 m.?

2024 m. išrinktų Europos Parlamento (EP) narių skaičius padidės. Sužinokite, kiek bus EP narių kiekvienoje šalyje po Europos Parlamento rinkimų.

2023 m. rugsėjį EP nariai patvirtino ES Tarybos sprendimą 2024-2029 m. kadencijos laikotarpiui padidinti Europos Parlamento mandatų skaičių 15 vietų iki 720.


ES Tarybos pasiūlymas rėmėsi Europarlamento ataskaita, kurioje buvo siūloma padidinti EP narių skaičių 11 narių.

 

Lietuvai ir toliau turėtų atstovauti vienuolika europarlamentarų, o kaimyninės Latvijos atstovų skaičius išaugs.

 

Vietos kiekvienai šaliai 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose

https://www.europarl.europa.eu/infographic/meps-seats/index_lt.html

 

Kaip nustatomas kiekvienos šalies europarlamentarų skaičius?


Pagal ES teisės aktus gali būti ne daugiau kaip 750 EP narių ir dar EP pirmininkas. Vietų skaičius kiekvienai šaliai nustatomas prieš kiekvienus Europos Parlamento rinkimus.

 

Paskirstant vietas atsižvelgiama į valstybių narių gyventojų skaičių, taip pat į būtinybę užtikrinti minimalų atstovavimą Europos piliečiams iš mažesnių šalių. Šis „mažėjančio proporcingumo“ principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje, reiškia, kad nors mažesnėms šalims tenka mažiau europarlamentarų nei didesnėms, EP nariai iš didesnių šalių atstovauja daugiau žmonių nei jų kolegos iš mažesnių šalių.

 

Mažiausias vietų skaičius vienai šaliai yra šešios, o didžiausias – 96.

 

Sužinokite daugiau apie Europos Parlamento rinkimus.