ES priemonės, skirtos užtikrinti saugią ir ekologišką energiją

Nuo šildymo iki transporto, energija yra būtina, tačiau ji yra ir išmetamųjų dujų šaltinis. Sužinokite, kokias priemones siūlo ES, kad sustabdytų anglies dioksido išlakas šioje srityje.

Energetikos pramonė, įskaitant tokias sritis kaip elektrą, šildymą ir transportą, išskiria didžiausią šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ES, kuris yra lygus trims ketvirtadaliams šių dujų. Norint pasiekti klimatui neutralios ES iki 2050 m. tikslą, išmetamųjų dujų kiekis turi būti drastiškai sumažintas energetikos sektoriuje.

Neseniai kuro ir elektros kainos pasiekė rekordą. ES yra stipriai priklausoma nuo energijos importo, ypač nuo natūraliųjų dujų (90 proc.) ir naftos (97 proc.). Dėl šios priklausomybės, energijos kainos yra stipriai pažeidžiamos veiksnių, darančių įtaką kainų augimui. Sklandesnis bendradarbiavimas ir energijos tinklų jungiamumas, kartu su atsinaujinančios energijos šaltinių vystymu, galėtų padėti ES šalims užtikrinti energijos tiekimą.

Geresnė infrastruktūra tarp ES šalių

Energetikos infrastruktūros sujungimas tarp skirtingų ES šalių gali padėti užtikrinti įvairios energijos tiekimą ir sušvelninti galimus trikdžius.

Norėdama įgyvendinti savo tikslus, ES šiuo metu peržiūri taisykles dėl tarpvalstybinių energijos infrastruktūros projektų finansavimo. Kas du metus yra sudaromas pagrindinių infrastruktūros projektų sąrašas. Šie projektai gali pasinaudoti supaprastintais leidimais ir teise pretenduoti gauti ES finansavimą.

EP Energijos komiteto nariai nori sustabdyti ES natūralių dujų projektų finansavimą ir nukreipti šiuos pinigus į vandenilio infrastruktūrą bei anglies dioksido surinkimą ir saugojimą. Parlamentas dėl šių taisyklių derėsis su Taryba.

Atsinaujinantis energijos šaltinis: vandenilis

Vandenilio, kaip energijos šaltinio, naudojimas neišskiria šiltnamio efektą sukeliančių dujų – tai galėtų padėti sumažinti anglies dioksido išlakas tose srityse, kur tą padaryti yra sunku. Numatoma, kad vandenilis galėtų sudaryti nuo 20 iki 50 proc. ES energijos poreikio transportui ir nuo 5 iki 20 proc. pramonei.

Tačiau norint, kad vandenilis būtų tvarus, jis privalo būti išgaunamas naudojant atsinaujinančią elektrą. EP nariai siekė, kad būtų įvardintas aiškus skirtumas tarp atsinaujinančio ir mažai anglies dioksido išskiriančio vandenilio bei įvardijo iškastinio kuro pagalba išgaunamo vandenilio laipsniško atsisakymo svarbą.

Atsinaujinanti jūrų vėjo energija

Šiuo metu jūrų vėjas yra vienintelis atsinaujinantis energijos šaltinis, naudojamas komerciniu lygiu, bet ES ieško kitų šaltinių, tokių kaip potvynių ir bangų energija, plūduriuojančios saulės jėgainės bei dumblių naudojimas biokurui.

Komisija pasiūlė ES strategiją drastiškai padidinti elektros gamybą iš atsinaujinančios jūrų vėjo energijos. EP savo poziciją pateiks vėliau.

Ambicingi tikslai

Didesnis atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas ir didesnis energijos efektyvumas yra reikalingi, siekiant sumažinti anglies dioksido išlakų kiekį energetikos sektoriuje. Atsižvelgus į teisės aktus, kuriais norima pasiekti Žaliojo susitarimo tikslus, Komisija pasiūlė peržiūrėti atsinaujinančios energijos ir energijos efektyvumo tikslus, kurie šiuo metu yra 32 proc. atsinaujinančios energijos iki 2030 m. ir 32,5 proc. energijos efektyvumo iki 2030 m.