ES komisija ir taryba raginamos atidžiau stebėti neįgaliųjų teisių įgyvendinimą

Europos Sąjungos (ES) teisinė bazė užtikrina visiems neįgaliesiems galimybę naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, siekiant aktyvios jų įtraukties ir visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime. Tačiau valstybėse narėse  pasitaiko dar daug atvejų, kai šios teisės įgyvendinimui kyla sunkumų. Dėl šios priežasties grupė Europos Parlamento (EP) narių rašytiniu pareiškimu kreipėsi į ES Komisiją ir Tarybą su raginimu gerinti esamų neįgaliesiems kylančių kliūčių valstybėse narėse šalinimo stebėjimą.

„Visos valstybės narės deklaruoja itin besirūpinančios žmonių su negalia gerove. Deja, dažnai oficialūs pasisakymai neatitinka tikrovės. Norime žinoti realią situaciją, todėl prašome Komisiją atidžiau vertinti valstybių narių veiksmus saugant neįgaliųjų teises“, - sako viena iš pareiškimo autorių europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.

Šiuo metu neįgaliųjų apsaugos ir jų lygiateisiškumo įgyvendinimas priklauso valstybių narių kompetencijai. ES vykdo situacijos priežiūrą ir teikia rekomendacijas. Grupė parlamentarų, parengusių pareiškimą, tikisi, kad didesnis Komisijos ir Tarybos dėmesys šios socialinės srities problemoms paskatins ženklesnį valstybių narių solidarumą bei aktyvesnį veiksmų derinimą tam, kad visoje ES neįgaliųjų teisės būtų vienodai efektyviai ginamos. 

V.Blinkevičiūtės biuro informacija