EP – už draudimą klaidinti vartotojus apie ekologiškus gaminius

593 EP nariams balsavus už, 21 – prieš ir 14 susilaikius priimta direktyva siekiama apsaugoti vartotojus nuo klaidinančios rinkodaros praktikos ir padėti jiems geriau pasirinkti prekes. Į draudžiamos komercinės veiklos sąrašą bus įtraukta klaidinanti informacija apie gaminių ekologines savybes ir jų garantinį laikotarpį.

Naujosiomis taisyklėmis siekiama aiškiau ženklinti gaminius ir drausti duomenimis nepagrįstą bendro pobūdžio informaciją, kad gaminiai yra „draugiški aplinkai“, „natūralūs“, „biologiškai skaidūs“, „neutralaus poveikio klimatui“ arba „ekologiški“.

Be to, šia direktyva bus uždrausta skelbti teiginius, kad gaminys turi neutralų, sumažintą arba teigiamą poveikį aplinkai, kai susimokama už gamtai daromą žalą taikant išmetamųjų teršalų kompensavimo mechanizmą.

Kartu siekiama užtikrinti, kad gamintojai ir vartotojai daugiau dėmesio skirtų prekių patvarumui. Ateityje informacija apie garantiją turės būti geriau matoma. Taip pat bus sukurtas naujas ženklinimas, siekiant atkreipti dėmesį į ilgesnės trukmės garantiją turinčias prekes. Europos Sąjungoje bus leidžiama naudoti tik oficialiomis sertifikavimo sistemomis pagrįstą arba valdžios institucijų nustatytą patvarumo ženklinimą.

Bus uždrausta naudoti nepagrįstus patvarumo teiginius, pavyzdžiui, kad skalbyklė veiks 5 000 skalbimo ciklų, jei įprastomis sąlygomis tai nėra tiesa. Taip pat bus draudžiama skatinti komplektavimo gaminius keisti anksčiau, nei tai būtina, – dažnai tai daroma keičiant spausdintuvų rašalą, arba nurodyti, kad prekės yra pataisomos, kai jų pataisyti neįmanoma.

ES taisyklės jau yra neformaliai suderintos su ES Taryba, tačiau jų įsigaliojimui dar būtinas formalus minėtos institucijos pritarimas. Po to taisyklės bus paskelbtos ES oficialiajame leidinyje, o ES valstybės turės per 24 mėnesius perkelti jas į savo nacionalinę teisę.

 

Naująją direktyvą ketinama taikyti kartu su Ekologiškumo teiginių direktyva, kuri šiuo metu svarstoma Europos Parlamento komitetuose. Būsima Ekologiškumo teiginių direktyva bus konkretesnė ir joje bus išsamiau išdėstytos teiginių apie gaminių ekologiškas savybes naudojimo sąlygos.

Daugiau informacijos