EP stiprina kovą su užsienio šalių kišimusi į jo veiklą

Ketvirtadienį 441 EP nariui balsavus už, 70 – prieš ir 71 susilaikius, priimtos EP rekomendacijos dėl Europos Parlamento skaidrumo, sąžiningumo, atskaitomybės ir kovos su korupcija taisyklių reformos, kuriose reikalaujama nedelsiant persvarstyti Europos Parlamento narių elgesio kodeksą ir nustatyti veiksmingas sankcijas. Pagal šį kodeksą turėtų būti užtikrinta veiksmingesnė pranešėjų apie pažeidimus apsauga, sugriežtintos taisyklės dėl interesų konfliktų, turto deklaracijų ir papildomų pajamų atskleidimo bei uždrausta europarlamentarų papildoma apmokama veikla organizacijose, kurios minimos skaidrumo registre.

Bandymai kištis į demokratinius procesus „yra plačiai paplitęs reiškinys, su kuriuo reikia kuo ryžtingiau kovoti“, įspėja EP nariai. Pakartodami, „kad yra labai sukrėsti dėl tariamos trijų Parlamento narių, vieno buvusio Parlamento nario ir vieno Parlamento nario padėjėjo korupcinės veikos, pinigų plovimo ir dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje“, jie ragina priimti priemones, kurios geriau apsaugotų ES institucijas nuo užsienio šalių bandymų kištis į jų veiklą. EP nariai atkreipia dėmesį, „kad Parlamento sąžiningumo ir skaidrumo taisyklėse yra daug spragų“ ir ragina kuo greičiau konkrečiais veiksmais paversti pirmininkės Robertos Metsolos 14 punktų pasiūlymą reformuoti Parlamento taisykles.

Europarlamentarai pabrėžia, kad dialogas su interesų grupėmis, atstovais ir sprendimų priėmėjais „yra esminė Europos demokratijos dalis“, tačiau „netinkamos įtakos priemonės, kyšininkavimas ir kita nusikalstama veika yra nepriimtina“.

Jie pažymi, kad tokios šalys kaip „Kataras, Marokas, Kinija, Rusija, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), Serbija ir Turkija labai daug investavo į lobistinę veiklą Briuselyje“. EP nariai pabrėžia, kad užsienio šalių kišimasis „neturi likti be pasekmių“ ir ragina sustabdyti visas bendradarbiavimo su valstybėmis iniciatyvas ir finansavimą, jei šios valstybės bando kištis į ES reikalus. Rezoliucijoje raginama papildyti skaidrumo registrą ir pagerinti jo priežiūrą. Taip pat norima, kad visi EP nariai deklaruotų suplanuotus susitikimus su interesų grupių atstovais, taip pat ir su ne ES šalių diplomatais.

Naujas ES etikos biuras turėtų prižiūrėti, ar buvę EP nariai laikosi šešių mėnesių veiklos pertraukos taisyklių. Jeigu jie vykdytų lobistinę veiklą Parlamente didelės rizikos šalių vardu, jiems turėtų būti uždrausta patekti į Parlamentą.