EP sesijos akcentai: Graikija, ES–JAV prekybos sutartis, CO2 taršos leidimai

Liepos 6–9 d. plenarinėje sesijoje Strasbūre europarlamentarai kartu su Graikijos premjeru A. Tsipru ir ES institucijų vadovais diskutavo, kaip išspręsti Graikijos skolų krizę. Jie taip pat patvirtino rekomendacijas ES ir JAV laisvosios prekybos deryboms ir pritarė ES taršos leidimų rinkos reformai, kuria siekiama sumažinti taršos leidimų perviršį ir užkirsti kelią jų kainos mažėjimui.

 

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Graikijos premjeru A. Tsipru aptarė Graikijos skolų krizę. Dalis deputatų kritikavo jo vyriausybę už delsimą pateikti konkretų reformų planą mainais už tarptautinę finansinę pagalbą, o kiti jį palaikė. Buvo ir tokių, kurie ragino Graikiją atsisakyti euro. Diskusijos santrauką rasite pasitelkę „Storify“.

 

Tą pačią dieną europarlamentarai patvirtino rekomendacijas ES ir JAV laisvosios prekybos deryboms (angl.TTIP), kuriose paragino JAV atverti rinkas ES įmonėms, o kartu pabrėžė būtinybę išlaikyti aukštus ES standartus. Jie taip pat pasiūlė pakeisti siūlomą privatų investuotojų ir valstybių ginčų sprendimo mechanizmą (angl. ISDS) nauja skaidria sistema, kurioje ginčus spręstų viešai paskirti teisėjai.

 

Šią savaitę EP nariai kartu su premjere L. Straujuma aptarė Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus, oLiuksemburgo premjeras X. Bettelisas pristatė savo šalies pirmininkavimo antrąjį šių metų pusmetį programą.

 

Trečiadienį europarlamentarai pritarė ES taršos leidimų rinkos reformai, kuri jau yra neformaliai suderinta su ES Taryba. Šia reforma siekiama sumažinti taršos leidimų perviršį ir užkirsti kelią jų kainos mažėjimui. Naujoji sistema įsigalios 2019 m.

 

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje dėl autorių teisių apsaugos taisyklių EP nariai ragina padidinti tarpvalstybinę prieigą prie internetu teikiamų paslaugų, tačiau kartu pažymi teritorinių licencijų svarbą, ypač televizijos laidų ir filmų gamybai. Jie nepritarė teiginiui, kad norint komerciniais tikslais naudoti viešų pastatų ar paminklų nuotraukas ar vaizdus reikėtų išankstinio autoriaus leidimo.

 

Didelės įmonės ir draudimo bendrovės turėtų atskleisti, kiek jos konkrečioje valstybėje gauna valstybės subsidijų, pelno ir nuo jo sumoka mokesčių. Trečiadienį Parlamentas priėmė tokias įmonių akcininkų aktyvumą skatinančių taisyklių pataisas.

 

Jei su vienu bilietu būtų galima keliauti kelių rūšių transportu – lėktuvu, traukiniu, autobusu bei laivu, o persėdimai būtų užtikrinti, keleiviai dažniau naudotųsi viešuoju transportu. Tai sakoma rezoliucijoje, kurią antradienį didele balsų dauguma priėmė Europos Parlamentas.

 

Kitoje tą pačią dieną priimtoje EP rezoliucijoje sakoma, kad ES turi padėti ūkininkams gauti teisingą atlygį maisto tiekimo grandinėje, taip pat stiprinti jų derybinę galią ir atsparumą krizėms, tokioms kaip po Rusijos įvesto maisto produktų embargo. Kartu raginama stiprinti pieno, vaisių ir daržovių gamintojų susivienijimus.

 

Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje EP nariai ragina patvirtinti privalomus atliekų mažinimo tikslus, atnaujinti ekologinio projektavimo taisykles ir atsieti ekonomikos augimą nuo išteklių naudojimo.

 

Šią savaitę europarlamentarai tylos minute pagerbė prieš 20 metų Bosnijos mieste Srebrenicoje nužudytų 8 tūkst. vyrų ir berniukų atminimą ir priėmė rezoliuciją, kuria griežtai pasmerkė šį genocidą.

 

Europos Parlamento informacija