EP priėmė naują teisės aktą dėl kovos su pasaulio miškų naikinimu

Pasaulyje nyksta miškai – mūsų planetos plaučiai ir augalijos bei gyvūnijos rezervatai. Per pastaruosius 10 metų  420 mln. hektarų miškų – už pačią ES didesnis plotas – buvo paversti žemės ūkio naudmenomis. Ne išimtis ir ES. Jai tenka atsakomybė už 10 proc. sunaikinamų pasaulio miškų.  Todėl labia svarbus Europos Parlamento sprendimas pritarti reglamentui dėl tam tikrų su miškų naikinimu ir alinimu siejamų prekių ir produktų tiekimo ES rinkai ir jų eksporto iš ES. 

Kovojant su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu, naujuoju teisės aktu įmonės įpareigojamos užtikrinti, kad ES parduodamų produktų gamybai nebuvo naikinami ar alinami miškai.

Draudimai nebus taikomi nė vienai šaliai ar prekei, tačiau įmonėms bus leidžiama parduoti gaminius ES tik jei produkto tiekėjas pateiks deramo patikrinimo pareiškimą. Šiuo pareiškimu tiekėjas patvirtins, kad dėl gaminio nebuvo naikinami ar alinami miškai, įskaitant neliestus miškus, po 2020 m. gruodžio 31 d.

Kaip reikalavo Europos Parlamentas, įmonės turės patikrinti, ar šie produktai atitinka šalies gamintojos teisės aktus, įskaitant dėl žmogaus teisių ir senųjų vietos gyventojų teisių.

Naujasis teisės aktas taikomas galvijams, kakavai, palmių aliejui, sojoms, medienai bei prekėms ir produktams, kurių gamybai jie naudojami, įskaitant odą, šokoladą ir baldus bei gyvūnų pašarą. Per derybas EP nariams pavyko šį sąrašą papildyti kaučiuku, medžio anglimis, leidiniams skirtu popieriumi ir įvairiais palmių aliejaus dariniais.

Komisija per 18 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo dienos atliks vertinimą, pagal kurį šalims ar jų regionams priskirs rizikos klasę. Pagal šalies rizikos lygį bus tikrinami 9 proc. (didelės rizikos šalyse), 3 proc. (standartinės rizikos šalyse) ir 1 proc. (mažos rizikos šalyse) tiekėjų.

ES institucijos turės galimybę susipažinti su aktualia įmonių pateikta informacija, tokia kaip geografinės vietos koordinatės. O siekiant nustatyti produktų gamybos vietą, bus naudojamos palydovinio stebėjimo priemonės ir taikoma DNR analizė. Numatomos proporcingos ir atgrasančios sankcijos už reikalavimų nesilaikymą. Didžiausia bauda bus ne mažesnė kaip 4 proc. veiklos vykdytojo ar prekybininko metinės apyvartos ES.