EP priėmė direktyvą, skatinančią lyčių lygybę įmonių valdybose

Iki 2026-ųjų liepos didelės biržoje listinguojamos įmonės ES turės įgyvendinti priemones dėl lyčių lygybės valdybose.

Praėjus dešimtmečiui nuo pasiūlymo pateikimo Europos Parlamentas (EP) priėmė direktyvą dėl lyčių lygybės įmonių valdybose, kuria siekiama sukurti skaidrias įdarbinimo procedūras, kad bent 40 proc. nevykdančiųjų direktorių arba 33 proc. vykdančiųjų direktorių pareigų užimtų nepakankamai atstovaujama lytis. Šis reikalavimas nebus taikomas smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų.

Vykdant skaidrią atranką įmonėse, pagrindiniu kriterijumi ir toliau turi išlikti kandidato kompetencija. Kandidatams gavus vienodą įvertinimą, pirmenybė turės būti suteikta nepakankamai atstovaujamos lyties atstovui.

Listinguojamos įmonės turės kartą per metus ir viešai pateikti informaciją apie jų valdybų narių pasiskirstymą pagal lytis, o nesilaikančioms atvirų ir skaidrių skyrimo į pareigas procedūrų įmonėms bus numatytos nuobaudos. Įmonei pažeidus šios direktyvos nuostatas, teisminė institucija taip pat galės valdybos paskyrimus pripažinti negaliojančiais.

 Direktyva įsigalios praėjus 20 dienų po jos paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje. Valstybės turės įgyvendinti šias taisykles per dvejus metus.

2021 m. 30,6 proc. ES listinguojamų įmonių valdybos narių buvo moterys, o skirtumai tarp šalių yra dideli (nuo 45,3 proc. Prancūzijoje iki 8,5 proc. Kipre). 2021 m. moterys Lietuvos įmonių valdybose sudarė 22 proc. Net padidėjus moterų valdybose santykiui, 2022 m. mažiau nei vienoje iš dešimties didžiausių listinguojamų įmonių ES šalyse valdybos pirmininko arba vykdomojo direktoriaus pareigas ėjo moteris.