EP patvirtino naujas vyrų ir moterų atlyginimų skaidrumo taisykles

Europos Parlamentas (EP) balsavo už teisės aktą, pagal kurį ES įmonės turės skelbti informaciją apie vyrų ir moterų atlyginimų skirtumą.

Pritarėme direktyvai, kuri turi padėti mažinti sunkiai įveikiamą moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, kuris nepakankamai mažėja ES ir Lietuvoje.

Pagal priimtas taisykles numatoma, kad atlyginimą lemianti pareigybių kvalifikacija, darbo skelbimai, atranka ir pareigybių pavadinimai turi būti neutralūs lyties atžvilgiu, o įdarbinimo procesas – nediskriminacinis.

Jeigu duomenys rodo, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas siekia 5 proc., darbdaviai kartu su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. ES valstybės turės nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas, taikomas šias taisykles pažeidžiantiems darbdaviams, įskaitant baudas. Dėl pažeidimo žalą patyrę darbuotojai turės teisę reikalauti kompensacijos.

Taisyklėse numatoma, kad darbuotojai ir jų atstovai turės teisę gauti aiškią ir išsamią informaciją apie individualų ir vidutinį darbo užmokestį, šiuos duomenis suskirstant pagal lytį. Darbo sutartyse nebus galima numatyti sąlygų, draudžiančių darbuotojams atskleisti savo darbo užmokestį arba ieškoti informacijos apie savo ar kitos kategorijos darbuotojo atlyginimą.

Teismuose įrodinėjimo pareiga su darbo užmokesčiu susijusiais klausimais nuo darbuotojo perkeliama darbdaviui. Darbuotojui darbdavį padavus į teismą dėl vienodo darbo užmokesčio principo pažeidimo, pagal nacionalinius teisės aktus darbdavys turės įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo.

 Vienodo darbo užmokesčio principas nustatytas Sutarties dėl ES veikimo 157 straipsnyje, tačiau visoje ES vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas tebeegzistuoja ir sudaro apie 13 proc., nors įvairiose valstybėse narėse jis gerokai skiriasi. Per pastaruosius dešimt metų šis rodiklis sumažėjo nežymiai.