EP nutarė: kovai su jaunimo nedarbu - milijardas eurų

EP nariai ruošiasi pažaboti plastikinių maišelių naudojimą

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios įpareigos ES valstybes sumažinti plastikinių maišelių naudojimą, nes jie teršia aplinką ir vandens telkinius bei kenkia ekosistemai.

Taisyklių projektas numato, kad ES valstybės galės pasirinkti: arba užtikrinti, kad iki 2019 m. vienam šalies gyventojui vidutiniškai tektų ne daugiau kaip 90 lengvųjų plastikinių maišelių, o iki 2025 m. – ne daugiau kaip 40 maišelių, arba iki 2018 m. juos apmokestinti. 2010 m. vienas europietis vidutiniškai sunaudojo 198 plastikinius maišelius, iš kurių 90 proc. buvo lengvieji. Tais pačiais metais daugiau kaip 8 mlrd. plastikinių maišelių tapo šiukšlėmis. Šie rodikliai kasmet didėja.

EP nariai tars žodį dėl naujosios Europos saugumo darbotvarkės

Antradienį 15 val. EP nariai kartu su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoju Frans Timmermans ir ES vidaus reikalų komisaru Dimitris Avramopoulos aptars naująją Europos saugumo darbotvarkę, kuri atnaujina ES vidaus saugumo strategiją, nustato pagrindinius kovos su terorizmu, organizuotu bei kibernetiniu nusikalstamumu 2015 – 2020 m. prioritetus. 2014 m. gruodžio mėn. rezoliucijoje europarlamentarai kvietė ES valstybes glaudžiau bendradarbiauti ir greičiau keistis svarbia informacija.

Europos saugumo strategijai turi pritarti ES Taryba.

Europarlamentarai spręs dėl naujos kartos biodegalų ateities Antradienį EP nariai balsuos dėl naujų taisyklių, kurios apribos biodegalų gamybą iš žemės ūkio kultūrų ir paskatins gaminti šį kurą iš atliekų bei jūros dumblių. Tai leistų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, kurį lemia intensyvus žemės naudojimas. Taisyklių projektas jau yra suderintas su ES Taryba.

Esamos taisyklės įpareigoja ES valstybes užtikrinti, kad iki 2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų bent 10 proc. transporto sektoriuje suvartojamos energijos. Naujose taisyklėse šis įpareigojimas sukonkretinamas pažymint, kad iki 2020 m. pirmosios kartos biodegalų dalis neturi viršyti 7 proc. transporto sektoriuje suvartojamos energijos.

Tragedija Viduržemio jūroje: europarlamentarai kvies imtis priemonių, kurios išsaugotų gyvybes

Trečiadienį 9 val. EP nariai kartu su EVT pirmininku D.Tusk ir Europos Komisijos pirmininku J.-C. Juncker aptars situaciją Viduržemio jūroje, naujausią Komisijos migracijos veiksmų planą ir balandžio 23 d. neeilinio EVT posėdžio rezultatus. EP nariai tikėtina paragins imtis konkrečių veiksmų, kurie leistų išsaugotų migrantų gyvybes. Remiantis JT pabėgėlių agentūros duomenimis, nuo šių metų pradžios šioje jūroje jau mirė daugiau nei 1600 migrantų.

Europos Parlamentas jau eilę metų ragino ES valstybes prisiimti atsakomybę ir būti solidarioms su tomis valstybėmis, kurios yra neproporcionaliai paliestos nelegalios migracijos srautų. Be to, gruodžio mėn. priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai kvietė skirti pakankamai lėšų paieškos ir gelbėjimo tarnyboms.

EP informacija