EP narių dėmesio centre – kova su mokesčių vengimu ir slėpimu

Siekdami padidinti skaidrumą pelno apmokestinimo srityje europarlamentarai svarsto ES teisės aktų pakeitimus, kurie leis valstybėms lengviau keistis informacija apie mokesčius ir kovoti su jų vengimu. Žemiau pateikiame trumpą EP priimtų sprendimų ir tebesvarstomų siūlymų apžvalgą.

EP tyrimai

Viešumoje iškilusios abejonės dėl kai kurių ES šalių taikytų mokestinių lengvatų tarptautinėms korporacijoms paskatino europarlamentarus įsteigti Specialųjį sprendimų dėl mokesčių komitetą, kuris 2015 m. lapkritį pateikė siūlymų dėl kovos su agresyviu pelno mokesčio planavimu ir slėpimu.

Gruodį nuspręsta suteikti jam naują mandatą, kad jis galėtų tęsti su mokestiniais sprendimais susijusį tyrimą, dėl kurio išvadų bus balsuojama EP plenarinėje sesijoje liepos mėn.

Be to, šių metų balandį frakcijų lyderiai nusprendė įsteigti komitetą, kuris tirs vadinamuosius „Panamos dokumentus“. Balsavimas dėl jo mandato – EP sesijoje gegužės mėn.

Priimti teisės aktai ir rekomendacijos

2015 m. gruodį EP nariai patvirtino pranešimą, raginantį Europos Komisiją pasiūlyti teisės aktų, kurie įpareigotų tarptautines bendroves skelbti jų uždirbamus pelnus, sumokamus mokesčius ir gaunamas subsidijas atskirose šalyse.

Reaguodama į tai, Komisija šių metų balandį pasiūlė, kad būtų reikalaujama, jog ES veikiančios tarptautinės įmonės, kurių metinės pasaulinės pajamos viršija 750 mln. eurų, skelbtų svarbią pagal šalis suskirstytą informaciją apie tai, kur Europos Sąjungoje jos gauna pelną ir kur susimoka mokesčius.

Savo ruožtu 2015 m. gegužę EP nariai sugriežtino ES taisykles dėl pinigų plovimo prevencijos, įskaitant reikalavimą atskleisti tikruosius įmonių savininkus – jie būtų skelbiami specialiuose ES šalių registruose. Valstybės narės šios direktyvos reikalavimus į savo nacionalinę teisę turi perkelti iki 2017 m. birželio 26 d.

Tolesni darbai

2016 m. sausį Europos Komisija taip pat pasiūlė teisiškai privalomų priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią įmonėms naudotis dažniausiai pasitaikančiais mokesčių vengimo būdais ir įpareigoti valstybes nares dalytis su mokesčiais susijusia informacija apie ES veikiančias transnacionalines bendroves.

Kovos su mokesčių vengimu direktyva siekiama į ES teisę perkelti priemones, kuriomis ribojama mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimas (angl. BEPS). Praeitų metų spalį dėl jų susitarė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narės. Dėl šios direktyvos EP nariai balsuos birželį.

Tuo tarpu gegužę europarlamentarai balsuos dėl siūlymų, kurie leis valstybėms narėms lengviau dalytis su mokesčiais susijusia informacija apie ES veikiančias transnacionalines bendroves. Taip valstybės įgytų svarbios informacijos, padėsiančios nustatyti mokesčių vengimo riziką ir tinkamiau pasirinkti mokesčių audito objektus.

Be to, 2015 m. gruodį Taryba priėmė direktyvą, pagal kurią valstybės narės privalės automatiškai keistis informacija apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių. Visgi europarlamentarai gana šaltai sutiko Taryboje suderėtą tekstą dėl pernelyg „ribotos apimties“.

EP informacija