EP nariai siūlo priemones paremti moterų karjerą moksle

Nors Europoje mokslininkių dalis auga, atskirose mokslo disciplinose ir karjeros aukštumose moterų vis dar mažiau nei vyrų. Viena iš to priežasčių – moterys dažnai susiduria su išankstiniais nusistatymais pagrįstomis nematomomis kliūtimis, kurios trukdo joms siekti karjeros moksle. Antradienį Moterų teisių komitetas patvirtino pranešimą, kuriuo siūlomos priemonės, padėsiančios įveikti šias „stiklo lubas“.

Europos Komisijos duomenimis, tik 33 proc. Europos mokslininkų, 20 proc. profesorių ir 15,5 proc. aukštojo mokslo įstaigų vadovų yra moterys.

 Viena iš to priežasčių – moterims vis dar suteikiamos nevienodos galimybės eiti pareigas mokslinių tyrimų srityje.

 Antradienį Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nariai pritarė Elissavetos Vozemberg (Europos liaudies partija, Graikija) parengtam pranešimui dėl moterų karjeros mokslo srityje ir universitetuose ir stiklo lubų, su kuriomis susiduriama.

 „Mano pranešime siūlomos priemonės, kaip įveikti stiklo lubas ir stereotipus bei užtikrinti sąžiningą įdarbinimo procesą siekiant geresnio moterų atstovavimo gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse“, – pabrėžė E. Vozemberg.

 Tarp komiteto siūlymų:

 Kas yra „stiklo lubos“?

Šiuo terminu apibūdinamos nematomos kliūtys (pagrįstos išankstiniais nusistatymais), trukdančios moterims siekti karjeros ir eiti aukštesnes pareigas.

 Europos Parlamento informacija