EP nariai pritarė atsinaujinančios energijos plėtrai

Balsavome už atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimą pagal žaliojo kurso ir ekonomikos gaivinimo planus.

Pagal atnaujintą Atsinaujinančių išteklių energijos direktyvą, dėl kurios jau pasiektas susitarimas su ES Taryba, ES galutiniam energijos suvartojimui tenkanti atsinaujinančių išteklių energijos dalis iki 2030 m. padidinta iki 42,5 proc. Valstybės narės turėtų stengtis pasiekti 45 proc.

Šiuo teisės aktu taip pat bus paspartinta leidimų išdavimo tvarka naujoms atsinaujinančių išteklių elektrinėms, pavyzdžiui, saulės ar vėjo jėgainėms, arba jau veikiančių elektrinių pritaikymui. ES valstybės turės greičiau nei per 12 mėnesių išduoti leidimus naujoms jėgainėms, jei jos statomos tam pritaikytose vietose. Kitu atveju leidimas turėtų būti išduodamas greičiau nei per 24 mėnesius.

 

Transporto sektoriuje naudojant atsinaujinančius išteklius šio sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 m. turėtų sumažėti 14,5 proc. Šio tikslo bus siekiama didinant tvarių biodegalų dalį ir nustatant didesnę kvotą nebiologinės kilmės degalams, pvz., vandeniliui.

EP nariai taip pat užtikrino, kad ES valstybės nustatytų orientacinį tikslą, pagal kurį ne vėliau kaip 2030 m. novatoriškos atsinaujinančių energijos išteklių technologijos sudarytų bent 5 % tokios energetikos pajėgumų. Šalys taip pat turės sukurti privalomą tarpvalstybinių energetikos projektų sistemą. EP nariai paragino nustatyti griežtesnius biomasės naudojimo kriterijus, siekdami užtikrinti, kad ES nesubsidijuotų netvarios praktikos. Biomasės ruoša neturėtų daryti neigiamo poveikio dirvožemio kokybei ir biologinei įvairovei.

„Siekdami didesnės energetinės nepriklausomybės ir anglies dvideginio taršos mažinimo, padidinome atsinaujinančios energijos vartojimo tikslus. Šios taisyklės įrodo, kad Briuselis gali būti pragmatiškas ir veiksmingas. Nustatėme, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai yra viešasis interesas bei paspartinome jų plėtrą. Mūsų dėmesio centre yra vėjo ir saulės jėgainės, hidroelektrinės, geoterminė ir potvynių energija. Medienos biomasė bus taip pat priskiriama atsinaujinantiems šaltiniams. Įteisinome pozityvios tylos principą, kuris reikš, kad nesulaukus atsakymo, bus pritarta investicijoms“, – sakė atsakingas EP narys Markus Pieper (Europos laiudies partija, Vokietija).

 Daugiau informacijos