EP nariai pagerino darbuotojų apsaugą nuo asbesto

Su ES valstybėmis jau suderintos taisyklės įpareigoja darbdavius naudoti pažangesnius ir tikslesnius asbesto aptikimo darbo aplinkoje metodus, pavyzdžiui, elektronų mikroskopiją, bei 10 kartų sumažina leidžiamą asbesto koncentracijos lygį. Kartu stiprinama darbuotojų apsauga ir keliami aukštesni reikalavimai mokymams, raginama dažniau naudoti individualias kvėpavimo takų apsaugos priemones ir valyti drabužius.

 Asbestas – labai pavojinga kancerogeninė medžiaga, kurios neišvengia statybų, renovacijos, kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriai. Jis taip pat aptinkamas atliekų tvarkymo įmonėse ir gaisro gesinimo priemonėse. Su asbestu darbo aplinkoje siejama net 78 proc. atvejų, kai nustatoma profesinė vėžio liga. Nors nuo 2005 m. visų formų asbestas ES yra draudžiamas, asbesto plaušeliai vis dar aptinkami daugelyje pastatų.