EP nariai galutinai uždegė žalią šviesą ES neįgaliojo kortelei ir Europos neįgaliųjų automobilių statymo kortelei

Naujosiomis taisyklėmis, priimtomis 613 narių balsavus už, 7 – prieš ir 11 susilaikius, dėl  kurių Parlamentas ir Taryba jau susitarė, bus nustatyta visoje ES galiojanti neįgaliojo kortelė, siekiant užtikrinti, kad neįgalieji turėtų vienodas galimybes naudotis lengvatinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, mažesniais arba nuliniais įvažiavimo mokesčiais, pirmumo teise naudotis transporto priemone ir galimybe naudotis rezervuota automobilių stovėjimo aikštele.

Abi kortelės suteiks kortelių turėtojams, taip pat juos lydintiems asmenims ir gyvūnams vedliams galimybę naudotis beveik tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinių kortelių turėtojams. Naujosios taisyklės bus taikomos tik trumpalaikiam buvimui, išskyrus neįgaliojo kortelės turėtojus, kurie persikelia į kitą valstybę narę dalyvauti judumo programoje, pavyzdžiui, "Erasmus+".

Europos neįgaliojo kortelė

Europos neįgaliojo kortelė bus išduodama fiziniu formatu ir, jei įmanoma, skaitmeniniu formatu, taip pat bus išduodama ir atnaujinama nemokamai. Priklausomai nuo šalies, išlaidos gali būti apmokestintos už kortelės praradimą ir sugadinimą.

Europos neįgaliųjų automobilių statymo kortelė

Europos neįgaliųjų automobilių statymo kortelė bus išduodama fizine forma. ES šalys taip pat raginamos išduoti kortelę skaitmeniniu formatu ir gali nuspręsti imti mokestį už administracines kortelės išdavimo ir atnaujinimo išlaidas.

Galimybė susipažinti su informacija

Direktyvoje reikalaujama, kad ES šalys ir Komisija didintų piliečių informuotumą apie korteles, be kita ko, sukurdamos centrinę Europos interneto svetainę. Ši svetainė bus susieta su nacionalinėmis interneto svetainėmis, kuriose bus pateikiama informacija apie tai, kaip gauti, naudoti ir atnaujinti korteles, ir informacija apie lengvatines sąlygas.

Trečiųjų šalių piliečiai ES

Parlamentas taip pat patvirtino preliminarų Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl ES neįgaliųjų ir automobilių statymo kortelių taikymo srities išplėtimo įtraukiant trečiųjų šalių piliečius, teisėtai gyvenančius ES, 607 nariams balsavus už, 8 – prieš ir 17 susilaikius.

Šiuo pasiūlymu abi kortelės taikomos ir teisėtai valstybėse narėse gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis be pilietybės, ir jų asmeniniams padėjėjams, neatsižvelgiant į jų pilietybę.