EP moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas lankėsi Europos lyčių lygybės institute

Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto delegacija, kuriai vadovavo komiteto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, šią savaitę lankėsi Europos lyčių lygybės institute. Institutas įsikūręs Vilniuje.

Susitikimų metu komiteto delegacijai buvo pristatyti instituto darbai 2015 metams, vienas didžiausių – Lyčių lygybės indekso pristatymas. Tai ypatinga vertinimo priemonė, matuojanti atotrūkį tarp moterų ir vyrų padėties, taip pat atsižvelgiant į bendrą šalies pasiekimų lygį. Indeksas apima šešias pagrindines (darbo, pinigų, žinių, laiko, galios ir sveikatos) ir dvi papildomas (daugialypių nelygybių ir smurto) sritis.

Taip pat daug kalbėta buvo apie vyrų ir moterų pensijų skirtumus. 2013 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad Europoje moterų pensija yra vidutiniškai 39 proc. mažesnė, nei vyrų. Taip nutinka dėl to, kad moterys rečiau už vyrus įsidarbina, jų algos mažesnės, jos dirba mažiau valandų (ar metų). Pastebima, kad nuo 2005 iki 2010 m. vyrų ir moterų pensijų skirtumas padidėjo net 5 proc.

„Todėl aš labai teigiamai vertinu tai, kad nuo šių metų pradžios Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Latvija šį klausimą laiko vienu iš prioritetinių. Ši problema - ydingos, neteisingos darbo užmokesčio tradicijos palikimas“, - sakė Vilija Blinkevičiūtė.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai vis dar didžiuliai. Moterų atlyginimai 16 procentų mažesni nei vyrų. Darbo užmokesčio skirtumas Europos Sąjungos šalyse nėra vienodas. Yra šalių, kur jis mažesnis nei 10 procentų, tačiau yra tokių, kur užmokesčio skirtumai siekia net 20 procentų. Lietuvoje moterys uždirba 12 proc. mažiau negu vyrai.

Šiuo metu Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas rengia pranešimą, kuriame bus atlikti detalūs moterų ir vyrų darbo užmokesčio bei pensijų skirtumų įvertinimai ir pateiktos rekomendacijos situacijai įvertinti.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas yra atsakingas už Parlamento darbą su Europos lyčių lygybės institutu. Kas dvejus metus komitetas siunčia delegaciją vizito į institutą, kad išsamiai susipažintų su instituto vykdomais darbais, aptartų bendradarbiavimą, pasinaudotų instituto atliekamais tyrimais, surinkta medžiaga, kas svarbu lyčių lygybės politikai priimant sprendimus EP.

V.Blinkevičiūtės biuro informacija