EP dalinosi patirtimi lygių galimybių srityje su šiaurės afrikos parlamentarėmis

Lyčių lygybė gali būti pilnai įgyvendinta tik integruojant ją į visas visuomenės gyvenimo sritis. Toks leitmotyvas skambėjo šią savaitę Europos Parlamente (EP) surengtoje bendroje Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Tautų (JT) konferencijoje „Šuolis į priekį moterų labui“. Daugiausia čia buvo kalbama apie Šiaurės Afrikos šalių moterų teisių problematiką, siekiant skatinti ir įgyvendinti lyčių lygybę šiose šalyse. Į Konferenciją, pasidalinti patirtimi ir pabandyti rasti atsakymus į opiausius klausimus, buvo susirinkusios Šiaurės Afrikos šalių parlamentarės ir EP nariai. Konferenciją atidaręs EP Pirmininkas Martinas Šulcas sakė, kad dar reikia nueiti ilgą kelią, kad būtų pasiekta pilna lyčių lygybė. Anot jo, mokslininkai apskaičiavo, kad šioje srityje veikdami taip, kaip šiandien, apie tikrąją lyčių lygybę galime pradėti kalbėti tik šio šimtmečio pabaigoje. Nepaisant to, ES yra vienas labiausiai pažengusių pasaulio regionų, įgyvendinant moterų teises.

„ES ir jos šalys narės gali būti geru pavyzdžiu valstybėms, norinčioms tobulinti savo lygių galimybių politikas. Mes esame pasirengę bet kada pasidalinti savo patirtimi, tačiau kiekviena šalis turi surasti savo nacionalinį kelią į lyčių lygybę,“ – sakė EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, konferencijos dalyviams pristatydama EP priemones įtvirtinant lyčių lygybę. „Labai svarbu suprasti, kad negalime apie lygias galimybes kalbėti kaip apie atskirą veiklos sritį. Tai privalo būti vienu kertinių akmenų visose veiklos srityse. Štai ES lyčių lygybė yra viena iš penkių vertybių, kuriomis grindžiama ši Sąjunga. Moterų ir vyrų lygybės aspektas yra įtraukiamas į visapusišką ES institucijų ir valstybių narių politiką ir visas programas“ – konferencijos dalyviams sakė V. Blinkevičiūtė. Ji džiaugėsi, kad Europoje šiandien siekiame lygaus užmokesčio už darbą, vienodų karjeros galimybių vyrams ir moterims. Tuo tarpu Šiaurės Afrikoje, ir, ypač musulmoniškos tradicijos šalyse, pagrindinėmis problemomis vis dar išlieka moterų teisė į švietimą, sveikatos apsaugą ir galimybę dalyvauti politiniame ir socialiniame gyvenime.

Konferencija buvo surengta kartu su Jungtinėmis Tautomis, minint trisdešimtąsias EP Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto įkūrimo metines.