EP balsavo už naujas gaminių tvarumo ir kovos su vartotojų klaidinimu taisykles

Pritarėme teisės aktui, kuriuo būtų patobulintas produktų ženklinimas ir patvarumas ir užkirstas kelias vartotojų klaidinimui. Vartotojams suteikiama daugiau galių dalyvauti žaliojoje pertvarkoje. Siekiama padėti vartotojams rinktis ekologiškesnius gaminius ir paskatinti įmones vartotojams siūlyti patvaresnius gaminius.

 EP siekia uždrausti vartoti tokius bendrus ekologiškumo teiginius kaip „ekologiškas“, „natūralus“, „biologiškai skaidus“, „neutralus klimatui“ arba „eco“, jei jie nėra pagrįsti išsamiais įrodymais. Be to, siekiama neleisti naudoti tik išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo sistemomis pagrįstų ekologiškumo teiginių. Taip pat būtų uždrausta kita klaidinanti praktika, pavyzdžiui, teiginiai apie visą produktą, kurie taikytini tik jo daliai, arba tvirtinimai, kad produktas gali būti naudojamas tam tikrą laiką arba tam tikru intensyvumu, kai tai nėra tiesa.

Siekdami supaprastinti informavimą apie produktą, EP nariai numato leisti naudoti tik tuos tvarumo ženklus, kurie yra pagrįsti oficialiomis sertifikavimo sistemomis arba kuriuos nustatė valdžios institucijos.

Norėdamas užtikrinti, kad prekės tarnautų ilgiau, Parlamentas siekia uždrausti gaminio gyvavimo laikotarpį ribojančias arba pirmalaikį gaminio gedimą lemiančias konstrukcines savybes. Be to, gamintojams neturėtų būti leidžiama apriboti gaminio funkcionalumą tais atvejais, kai naudojamos eksploatacinės priemonės, atsarginės dalys ar priedai (pavyzdžiui, įkrovikliai ar rašalo kasetės), kurių nepateikia pirminis gamintojas.

Kad pirkėjai rinktųsi ilgaamžiškesnius ir pataisomus gaminius, jie prieš įsigijimą turėtų būti informuojami apie galimus trukdžius taisymui. EP nariai taip pat siūlo naudoti naują garantinę etiketę, kurioje būtų nurodoma ne tik teisiškai privalomos garantijos trukmė, bet ir gamintojų siūlomos pratęstos garantijos trukmė. Tai padėtų atkreipti dėmesį į kokybiškas prekes ir motyvuotų įmones labiau rūpintis gaminių patvarumu.

ES Taryba taip pat jau patvirtino savo poziciją šiuo klausimu, todėl artimiausiu metu gali būti pradėtos EP ir valstybių narių derybos dėl galutinio šios direktyvos turinio ir teksto. Naujosios taisyklės yra kartu yra Europos Parlamento atsakas į Konferencijos dėl Europos ateities išvadas, kuriose piliečiai paragino ES remti tvarią gamybą ir vartojimą.

Daugiau galių vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje suteikimas