EP 2023 m. planai: atsinaujinanti energija, skaitmeninė transformacija, migracija

Europos Parlamento nariai planuoja baigti rengti priemones, kuriomis siekiama paspartinti perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir užtikrinti, kad iki 2050 m. ES taptų visiškai netarši anglies dioksido požiūriu. 2023 m. pirmąjį pusmetį Europos Parlamento darbotvarkėje daug dėmesio bus skiriama Europos klimato srities tikslams, nes Parlamento nariai turi susitarti dėl taršių transporto priemonių draudimo ir griežtesnės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Bus balsuojama dėl naujų taisyklių, skirtų ekologiškų degalų naudojimui skatinti ir energijos vartojimo efektyvumui didinti. Parlamentas taip pat ketina priimti sprendimą dėl bendros dirbtinio intelekto technologijų sistemos ir priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad skaitmeninis sektorius būtų sąžiningesnis ir saugesnis visiems.