EP 2021 m. antrojo pusmečio planai: klimatas, sveikata, Europos ateitis

Antrąjį 2021 m. pusmetį EP nariai spręs įvairius klausimus, įskaitant ES klimato politiką, visuomenės sveikatą ir skaitmenines paslaugas.

Debatai apie Europos padėtį

Naujas politinis sezonas prasidės debatais apie Europos padėtį. EP nariai teirausis Komisijos pirmininkės Ursula von der Leyen apie Komisijos darbą per pastaruosius metus ir apie pagrindinius ateinančių 12 mėnesių prioritetus bei iššūkius. Debatai vyks rugsėjo 15 d. Strasbūre.

ES klimato politika

Liepos mėnesio viduryje Komisija pristatė iniciatyvų rinkinį, susijusį su Europos žaliuoju kursu, skirtą padėti 55 proc. sumažinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2030 m.

EP išsakys savo poziciją dėl pasiūlymų, tokių kaip priemonės, skirtos paspartinti alternatyvių degalų infrastruktūros plėtrą ir naujo anglies mokesčio įvedimas importui.

Pasiruošimas sveikatos krizėms

COVID-19 pandemija parodė, kad užklupus sveikatos krizei šalys turi bendradarbiauti.

EP nustatė savo derybinę poziciją dėl Europos vaistų agentūros įgaliojimų sustiprinimo, o rugsėjo mėnesį bus parengęs savo poziciją dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir geresnio pasirengimo tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai. Vėliau bus vykdomos diskusijos su ES vyriausybėmis.

Konferencija dėl Europos ateities

Europarlamentarai aktyviai dalyvaus Konferencijoje dėl Europos ateities, kurios tikslas – pateikti konkrečius pasiūlymus dėl pokyčių ES, remiantis piliečių pasiūlytomis idėjomis. Konferencijos plenarinėje sesijoje, kuri vyks spalio 22–23 d., dalyvaus 108 EP nariai.

Žemės ūkio politika

Europarlamentarai ir ES vyriausybės birželio pabaigoje pasiekė susitarimą dėl bendros žemės ūkio politikos 2023–2027 m. ES finansavimas skatins ekologišką žemės ūkį, padės išsaugoti biologinę įvairovę ir rems mažus ūkius bei jaunesnius ūkininkus. Tikimasi, kad plenariniame posėdyje dėl taisyklių bus balsuojama metų pabaigoje.

Skaitmeninės paslaugos

EP Vidaus rinkos komitetas rengia Skaitmeninių paslaugų įstatymą ir Skaitmeninių rinkų įstatymą, kuriais siekiama reguliuoti dideles platformas ir sukurti saugesnes skaitmenines erdves, kuriose būtų saugomos pagrindinės vartotojų teisės. Tikimasi, kad plenariniame posėdyje dėl šio klausimo bus balsuojama gruodžio mėnesį.

Taip pat į darbotvarkę įtrauktas ir tarptinklinio ryšio taisyklių išplėtimas, užtikrinantis, kad ES vartotojai dar 10 metų, skaičiuojant nuo 2022 m., nebūtų papildomai apmokestinami, kai skambina ar naršo mobiliaisiais telefonais kitoje ES šalyje.

Minimalus darbo užmokestis ir mokėjimo skaidrumas

EP Užimtumo komitetas rudenį balsuos dėl planų užtikrinti pakankamą minimalų darbo užmokestį visoje ES.

 

Atskiras pasiūlymas dėl darbo užmokesčio skaidrumo suteiktų darbuotojams teisę reikalauti iš savo darbdavių anoniminės informacijos apie tai, kiek uždirba kiti darbuotojai. Tai turėtų sumažinti diskriminaciją darbo vietoje ir padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.

Atkūrimo planų tikrinimas ir teisės viršenybė

Parlamentas ir toliau prižiūrės Komisijos darbą įgyvendinant ekonomikos atgaivinimo planą, reguliariai rengdamas susitikimus su vykdomuoju pirmininko pavaduotoju Valdis Dombrovskis ir ekonomikos komisaru Paolo Gentiloni dėl nacionalinių atkūrimo planų pažangos.

EP taip pat atidžiai stebi, kaip Komisija gina ES vertybes ir principus. Jis paragino Komisiją pasinaudoti nauju įstatymu, susiejančiu ES biudžeto mokėjimus su pagarba teisės viršenybei ir teigė, kad jei Komisija nesiims veiksmų prieš teisės viršenybės principų pažeidimus, Parlamentas kreipsis į ES Teisingumo Teismą.

Specialieji ir tyrimo komitetai

Daugelis laikinai Europos Parlamente įsteigtų komitetų savo rekomendacijas patvirtins antroje metų pusėje. Šie komitetai yra:

Sacharovo premija už minties laisvę

Gruodžio mėnesį EP skirs Sacharovo premiją už minties laisvę. Rusijos fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei pavadinta premija, nuo 1988 m. kasmet skiriama asmenims ir organizacijoms, ginančioms žmogaus teises ir laisves. Pernai premija atiteko Baltarusijos demokratinei opozicijai.

EP 2021 m. antrojo pusmečio planai: klimatas, sveikata, Europos ateitis | Naujienos | Europos Parlamentas (europa.eu)