EK pirmininkės Ursulos von der Leyen kalba EP

Išklausėme tradicinę EK pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbą, kuri nepaliko abejonių: parama Ukrainai ir rūpestis žmonių gerove išlieka svarbiausiais prioritetais.

EK pirmininkės kalboje atsiskleidė ne tik nepalaužiamas ryžtas spręsti geopolitines problemas, didinti paramą Ukrainai, bet ir nuoširdus rūpestis Europos gyventojais, išgyvenantiems sunkią gyvenimo kaštų brangimo krizę.

Ursula von der Leyen parodė, kad EK turi aiškų planą, kaip spręsti svarbiausius gyventojų iššūkius. Gyvename vadinamojoje polikrizėje, kuomet žmonės visoje Europoje jaučiasi nesaugūs dėl keleto, tuo pat metu įsiplieskusių, krizių.

Kalbu apie COVID pandemijos pasekmes Europos ekonomikai, apie prasidėjusį karą Ukrainoje, milžinišką kainų kilimą visose srityse, klimato krizę. Skaičiai kalba patys už save: neseniai padarytos Eurobarometro apklausos rodo, kad 7 iš 10 žmonių Europoje jaučia nerimą dėl karo Ukrainoje bei padidėjusių pragyvenimo kaštų.

Todėl svarbu, kad visus šiuos iššūkius Von der Leyen savo kalboje atliepė konkrečiai ir parodė, kad Europa šiuo sunkiu laikotarpiu ne tik rūpinsis savo žmonėmis, tačiau ir savo pavyzdžiu rodys visam pasauliui, kaip spręsti šias krizes efektyviai, pažangiai, stiprinant Europos šalių solidarumą, nekurstant nesantaikos.

EK pirmininkė nepamiršo ir kasdienių gyventojų problemų, tokių kaip pragyvenimo kaštų augimas, nelygybė, nedarbas. Per pastaruosius metus drastiškai išaugo kainos visuose sektoriuose, padidėjo pragyvenimo išlaidos, būstas šeimoms tapo per brangus, ženkliai sumažėjo žmonių perkamoji galia.

Taigi, stebėjome ir nuolatinį socialinių problemų, tokių kaip skurdo, nelygybės, nedarbo, gilėjimą. Džiaugiuosi, kad Ursula Von der Leyen atkreipė deramą dėmesį į šiuos gyventojų patiriamus sunkumus. Kalbėdama apie Socialinių teisių ramstį, EK pirmininkė pareiškė sieksianti, kad darbą Europoje turėtų bent 78 proc. 20–64 m. žmonių.

EK pirmininkė taip pat minėjo Direktyvą dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio, kurios tikslas – padėti europiečiams išbristi iš skurdo bei skatinti kolektyvines derybas. Svarbu ir tai, kad EK reaguoja į nuolat skaitmenizuojamos darbo rinkos pokyčius. Taigi, buvo pažymėta, kad ES ir toliau sieks užtikrinti lygias darbuotojų teises skaitmeninėse platformose dirbantiems asmenims. Juk jie – tokie patys darbuotai, kaip ir visi kiti, todėl jų teisės turi būti gerbiamos.