COVID-19: EP priėmė pasirengimo būsimoms sveikatos krizėms gaires

Per pastaruosius metus Europos Parlamento specialusis COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties komitetas (COVI) išanalizavo krizės padarinius, įvertino ES ir nacionalines priemones bei parengė konkrečias rekomendacijas sveikatos krizėms valdyti, kurioms pritarė 385 EP nariai, 193 nepritarė, 63 susilaikė.

Europarlamentarai siūlo būsimų veiksmų gaires keturiose srityse: sveikatos, demokratijos ir pagrindinių teisių, socialinių ir ekonominių aspektų bei pasaulinio atsako į pandemiją.

Svarbiausi pasiūlymai apima ES strateginio savarankiškumo stiprinimą vaistų srityje, bendrų viešųjų pirkimų skaidrumą ir stipresnę parlamentinę priežiūrą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, kai priimami nepaprastosios padėties teisės aktai. EP nariai taip pat prašo daugiau ES ekonomikos gaivinimo lėšų skirti vidaus rinkos stiprinimui ir remia pastangas sudaryti tarptautinę sutartį dėl pandemijos prevencijos ir valdymo.

Su visomis rekomendacijomis galite susipažinti EP naujienų portale.