Apsaugokime Ukrainos vaikus

Būtina sustabdyti Ukrainos vaikų grobimą ir priverstinę deportaciją į Rusiją, taip pat nubausti už tai atsakingus asmenis. Tai absoliučios daugumos europarlamentarų pozicija, kurie ją pareiškė šios dienos plenarinės sesijos diskusijoje.

Savo pasisakyme aš pabrėžiau, jog tai ne tik baisus karo nusikaltimas ir nusikaltimas žmogiškumui,  bet ir Ukrainos tautos genocidas, kuris vykdomas pasinaudojant bejėgiškais vaikais.

Už tai privalo atsakyti kaltininkai, o Rusija turi būti pašalinta iš JT Saugumo Tarybos ir visų tarptautinių organizacijų.