49 savaitę Europos Parlamente: ES biudžetas, asmens duomenų apsauga, internetinės turinio paslaugos

Lapkričio 28–gruodžio 2 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose ir dviejų dienų plenarinėje sesijoje Briuselyje. Sesijos metu jie balsuos dėl 2017 m. ES biudžeto bei ES ir JAV susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis teisėsaugos tikslais. Savo ruožtu komitetuose europarlamentarai balsuos dėl internetinių turinio paslaugų perkeliamumo užtikrinimo ir dėl didmeninių tarptinklinio ryšio kainų viršutinių ribų nustatymo.


Plenarinėje sesijoje


Ketvirtadienį EP nariai balsuos dėl kitų metų ES biudžeto patvirtinimo. Jame siūloma skirti daugiau lėšų jaunimo užimtumui, ūkio augimui ir trečiosioms šalims, kurios susiduria su migracijos iššūkiais.


Tą pačią dieną europarlamentarai balsuos dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos, kuriuo užtikrinami aukšti duomenų apsaugos standartai, taikomi transatlantiniam duomenų perdavimui teisėsaugos tikslais. Jis papildys galiojančius „sektorinius“ susitarimus dėl keitimosi lėktuvų keleivių duomenimis (PNR sutartis) ir informacija apie bankinius pavedimus (SWIFT/TFTP susitarimas).


Ketvirtadienį EP nariai taip pat balsuos dėl Europos Komisijos narių interesų deklaracijų gairių, o vidurdienį į juos kreipsis Tuniso prezidentas Beji Caid Essebsi.


Komitetuose

 

Antradienį Teisės reikalų komitetas balsuos dėl reglamento, kuriuo siekiama užtikrinti, kad internetinių turinio paslaugų, pavyzdžiui, sporto renginių ir kitų televizijos laidų transliacijų internetu, ES abonentai gautų šias paslaugas ir būdami kitoje valstybėje narėje.


Tą pačią dieną Pramonės komiteto nariai balsuos dėl didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų viršutinių ribų. Tai – dar vienas žingsnis tarptinklinio mokesčio panaikinimo 2017 m. link.


Antradienį bendrame Užsienio reikalų ir Vystymosi komitetų posėdyje europarlamentarai kartu su JT specialiuoju pasiuntiniu Staffan de Mistura aptars padėtį Sirijoje.


Tą pačią dieną EP nariai kartu ES prekybos komisare Cecilia Malmström ir žemės ūkio komisaru Phil Hogan aptars ES prekybos susitarimų socialinius ir darbo aspektus bei poveikį žemės ūkiui.

 
Europos Parlamento informacija.