46 savaitę Parlamente: gmo, užsienio politika, saugumas

Po ilgesnės pertraukos EP nariai trečiadienį renkasi į dviejų dienų plenarinį posėdį Briuselyje. Jo darbotvarkėje – asociacijos sutartis su Moldova, taikos procesas Šiaurės Airijoje, įtampa tarp Turkijos ir Kipro, Audito Rūmų ataskaita apie ES biudžetą. Plenarinis posėdis prasidės Berlyno sienos griuvimo 25–mečio minėjimu. Tuo tarpu Aplinkos komitetas balsuos dėl genetiškai modifikuotų kultūrų auginimo, o Piliečių laisvių komitete bus diskutuojama apie keitimąsi lėktuvų keleivių duomenimis.

Trečiadienio popietę bus diskutuojama apie taikos procesą Šiaurės Airijoje ir įtampą tarp Kipro ir Turkijos, kurios laivai, kaip pranešama, buvo įsibrovę į Kipro teritorinius vandenis. Dėl rezoliucijų šiai klausimais EP balsuos kitą dieną.

Tą pačią dieną europarlamentarams bus pristatyta metinė Audito Rūmų ataskaita apie ES biudžetą.

Savo ruožtu ketvirtadienio rytą jie aptars santykius su Moldova. Dėl asociacijos sutarties su šia valstybe bus balsuojama popiet.

EP nariai taip pat posėdžiaus komitetuose. Antradienį Aplinkos komitetas balsuoja dėl taisyklių, kuriomis siekiama išplėsti valstybių narių galimybes riboti ar drausti genetiškai modifikuotų kultūrų auginimą savo teritorijoje.

Savo ruožtu Piliečių laisvių komiteto nariai tą pačią dieną aptars siūlymus rinkti į ES ar iš jos keliaujančių lėktuvų keleivių asmens duomenis kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu tikslais.

Ketvirtadienį Vidaus rinkos komitete rengiamas seminaras apie bendros skaitmeninės rinkos sukūrimo galimybes.
 
EP informacija