46 savaitę Europos Parlamente: CETA, ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas, dronai, komandiruojami darbuotojai

Lapkričio 7–11 d. europarlamentarai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Tarptautinės prekybos komiteto nariai diskutuos dėl ES ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimo, o Piliečių laisvių komitetas aptars ES ir JAV susitarimą dėl duomenų apsaugos. Savo ruožtu Transporto komiteto nariai balsuos dėl ES aviacijos saugumo taisyklių atnaujinimo, įskaitant dronų saugumo reikalavimus.

Piliečių laisvių komiteto nariai aptars rekomendacijų projektą dėl bendro duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir JAV. Juo siekiama užtikrinti asmens duomenų apsaugą keičiantis informacija sunkių nusikaltimų, įskaitant terorizmą, užkardymo tikslais. Susitarimo įsigaliojimui reikalingas EP pritarimas.

 „Panamos dokumentų“ tyrimo komiteto nariai išklausys ES komisarę Věrą Jourová, atsakingą už ES kovos su pinigų plovimu politiką.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas svarstys RRASNUS PLUS programos įgyvendinimą, Europos socialinių teisių ramsčio problemas, saugos ir sveikatos darbe, komandiruojamų darbuotojų direktyvą ir kt. klausimus.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas svarstys dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo, lyčių lygybės skatinimo atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus, ataskaitos dėl Tarybos direktyvos  įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo, moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. ir kt.

Tarptautinės prekybos komiteto nariai kartu su ES prekybos komisare Cecilia Malmström, Pasaulio prekybos organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotoju Karl Brauner bei ekspertais iš Pasaulio banko, TVF, EBPO, UNCTAD ir kitų organizacijų diskutuos apie ES prekybos ateitį.

Šio komiteto nariai aptars Išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo tarp ES ir Kanados (CETA) ratifikavimą. Tam, kad šis susitarimas įsigaliotų, reikalingas EP narių sutikimas.

ransporto komitetas balsuos dėl ES aviacijos saugumo taisyklių atnaujinimo, siekdami jas pritaikyti didėjančio oro transporto eismo intensyvumo iššūkiams. Jos taip pat apims nuostatas dėl bepiločių orlaivių (dronų) saugumo.

Žemės ūkio komiteto nariai balsuos dėl pasiūlymų stiprinti esamas rizikos valdymo priemones žemės ūkio sektoriuje ir dėl pačio sektoriaus organizavimo gerinimo. Taip siekiama mažinti kainų svyravimą ir užtikrinti stabilesnes ūkininkų pajamas.

Europos Parlamento ir V.Blinkevičiūtės biuro informacija