38 savaitę Parlamente: migrantų krizė, mokesčių skaidrumas, taršos reikalavimai

Rugsėjo 14–17 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose ir vienos dienos plenariniame posėdyje Briuselyje. Jie diskutuos, kaip išspręsti pabėgėlių krizę ir sustiprinti kovą su mokesčių vengimu. Jie taip pat aptars žemės ūkio sektoriaus krizę ir balsuos dėl ne keliais judančių mechanizmų taršos reikalavimų sugriežtinimo.

 Sesijoje

Trečiadienį kartu su Europos Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju Frans Timmermans ir Liuksemburgo imigracijos ir prieglobsčio reikalų ministru Jean Asselborn europarlamentarai aptars rugsėjo 14 d. susirinkusios neeilinės ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos rezultatus.Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) taryba patvirtino sprendimą per ateinančius dvejus metus iš Italijos ir Graikijos į kitas ES šalis perkelti 40 tūkst. prieglobsčio prašytojų. ES šalių vidaus reikalų ministrai iš esmės susitarė siekti, kad Sąjungoje būtų paskirstyti dar 120 tūkst. tarptautinės apsaugos siekiančių asmenų. Galutinis sprendimas tikėtina bus priimtas spalio 8 d. vyksiančioje TVR taryboje, o iki tol bus konsultuojamasi su Europos Parlamentu. Be prieglobsčio prašytojų paskirstymo klausimo rugsėjo 14 d. TVR taryboje buvo taip pat sutarta jautriuose ES pasienio taškuose dislokuoti FRONTEX skubios pasienio pagalbos būrius, o taip pat paraginta greičiau steigti pabėgėlių priėmimo centrus.

 Trečiadienio vakarą EP nariai tikisi išklausyti ES žemės ūkio komisaro Phil Hogan pranešimo apie tai, kas šiuo metu daroma, siekiant sušvelninti žemės ūkio rinkos krizę. Rusijos taikomas draudimas importuoti ES žemės ūkio produktus, mažėjanti paklausa Kinijoje bei kiti faktoriai prisidėjo prie mažėjančių mėsos, pieno, vaisių ir daržovių supirkimo kainų, o tai skaudžiai atsiliepė ES žemdirbiams. Tikėtina, kad europarlamentarai vertins praeitą savaitę Europos Komisijos pristatytą 500 mln. eurų paramos mėsos ir pieno gamintojams paketą ir kvies didinti ES intervencines pieno produkcijos supirkimo kainas. Diskusijoje gali būti aptarti būdai, kaip padėti ES žemdirbiams susirasti alternatyvias užsienio rinkas, o taip pat ilgainiui pagerinti panašių krizių valdymo priemones. Pieno sektoriaus taisyklių rinkinys, kurį Europos Parlamentas priėmė dar 2012 m., sustiprino ES ūkininkų derybinę galią pieno tiekimo grandinėje, tačiau jomis pasinaudojo tik dalis ūkininkų. Be to, 2015 m. liepos 7 d. priimtoje rezoliucijoje EP nariai kvietė stiprinti ES ūkininkų susivienijimus ir atsparumą krizėms bei padėti jiems gauti teisingą atlygį maisto tiekimo grandinėje.

 Komitetuose


Antradienį Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas svarstys finansinės paramos Graikijai, ES saugos ir sveikatos darbe strategiją bei ataskaitą apie Europos globalizacijos fondą.

 

Užsienio reikalų ir Piliečių teisių komitetai bei Žmogaus teisių pakomitetis rengia seminarą apie pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimą migrantams Viduržemio jūros regione.Jame dalyvaus Komisijos vicepirmininkė ir vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini, už migraciją atsakingas eurokomisaras Dimitris Avramopoulos bei JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras António Guterres, taip pat parlamentarai iš Jordanijos, Libano, Libijos, Maroko, Tuniso ir Turkijos.

 

Ketvirtadienį Ekonomikos ir Specialiojo sprendimų dėl mokesčių komitetų nariai kartu su Komisijos pirmininku Jeanu–Claude’u Junckeriu ir ekonomikos eurokomisaru Pierre Moscovici bei konkurencijos komisare Margrethe Vestager aptars siūlymus, kuriais siekiama veiksmingiau kovoti su mokesčių vengimu.

 

Aplinkos komitetas antradienį balsuos dėl siūlymų sugriežtinti ne keliais judančių mechanizmų – nuo motorinių pjūklų iki lokomotyvų – taršos reikalavimus.

 

Europos Parlamento  ir V.Blinkevičiūtės biuro informacija