36 savaitę Parlamente: Graikija, pabėgėliai, GMO, 2016 m. biudžetas

Ketvirtadienį EP pirmininkas kartu su politinių frakcijų lyderiais aptars Graikijos prašymą įtraukti Parlamentą į susitarimo dėl finansinės pagalbos šaliai priežiūros procesą, o EP komitetai diskutuos apie migrantų krizės suvaldymą ir balsuos dėl genetiškai modifikuoto maisto naudojimo bei dėl 2016 m. ES biudžeto. Savo ruožtu politinės frakcijos aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiai EP plenarinei sesijai, kurios akcentas – EK pirmininko J.–C. Junckerio pranešimas apie padėtį Sąjungoje.

 Pagalba Graikijai

Ketvirtadienį EP pirmininkų sueiga (Europos Parlamentas ir jo frakcijų vadovai) svarstys buvusio Graikijos premjero A. Tsipro idėją, kad Europos Parlamentas dalyvautų vertinant, kaip įgyvendinamas rugpjūčio viduryje pasiektas susitarimas dėl 86 mlrd. eurų vertės finansinės pagalbos Graikijai.Be to, Regioninės plėtros komitetas tą pačią dieną aptars siūlymus, kuriais siekiama pagerinti Graikijos galimybes įsisavinti ES lėšas.

 Migracija

 Pirmadienį Užsienio reikalų komiteto nariai diskutuos apie migrantų krizės suvaldymą, o Piliečių teisių komitetas ketvirtadienį kartu su ES išorės sienų valdymo agentūros „Frontex“ vadovu Fabrice Leggeri aptars padėtį prie ES išorės jūrų sienų.Prieš tai šis komitetas balsuos dėl papildomo finansavimo 40 tūkst. pabėgėlių perkėlimui iš Italijos ir Graikijos į kitas ES šalis.

 GMO

 Žemės ūkio komitetas ketvirtadienį balsuos dėl siūlymų leisti valstybėms narėms riboti ir drausti ES lygiu aprobuoto genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą jų teritorijose.

 2016 m. biudžetas

Pirmadienį ir ketvirtadienį keliolika EP komitetų balsuos dėl savo pozicijos dėl kitų metų ES biudžeto.Pagrindinę nuomonę šiuo klausimu rengiantis Biudžeto komitetas dėl šio klausimo balsuos vėliau.

 

EP informacija