29 savaitė Parlamente: pabėgėlių paskirstymas, GMO, lėktuvų keleivių duomenys

Liepos 13–16 d. EP nariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Jie balsuos dėl siūlymų sukurti pabėgėlių paskirstymo tarp ES šalių mechanizmą ir dėl keitimosi lėktuvų keleivių duomenimis ES viduje. Jis taip pat balsuos dėl oro kokybės gerinimo ir diskutuos apie genetiškai modifikuoto maisto naudojimą.


Piliečių laisvių komiteto nariai ketvirtadienį balsuos dėl siūlymų sukurti prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių paskirstymo tarp ES šalių mechanizmą. Tikėtina, kad EP nariai ragins valstybes nares padidinti paskirstomų pabėgėlių skaičių, o patį mechanizmą padaryti privalomą.

 

Trečiadienį šio komiteto nariai balsuos dėl direktyvos, kuria siekiama reglamentuoti lėktuvų keleivių pateikiamos informacijos (angl. PNR), tokios kaip pavardė, kelionės data ir maršrutas, perdavimą valstybėms narėms ir jos panaudojimą siekiant užkirsti kelią teroristiniams ir sunkiems nusikaltimams.

 

Aplinkos komiteto nariai trečiadienį diskutuos dėl Europos Komisijos siūlymų suteikti valstybėms narėms galimybę pačioms spręsti dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimo savo teritorijoje.

 

Tą pačią dieną bus balsuojama dėl priemonių, kuriomis siekiama pagerinti oro kokybę. Skaičiuojama, kad netiesioginė šių priemonių teikiama sveikatos nauda Europos ekonomikai sieks mažiausiai 40 mlrd. eurų.

 

Šią savaitę keliuose EP komitetuose lankysis įvairių sričių Liuksemburgo ministrai, kurie pristatys šios šalies pirmininkavimo ES Tarybai programą.

 

Trečiadienį sukanka vieneri metai, kai Europos Parlamentas išrinko Jeaną–Claude‘ą Junckerį Europos Komisijos pirmininku.

 

Europos Parlamento informacija