2021 m. Europos jaunimo renginyje pateikti pasiūlymai dėl Europos ateities

Atliekų perdirbimas, teisės viršenybė, daugiaklabystė ir Europos federacija tapo Europos ateities gairėmis, dėl kurių Strasbūre diskutavo ir sutarė daugiau nei 10 tūkst. jaunų žmonių.

Spalio 8–9 d. Strasbūre vyko mišraus formato Europos jaunimo renginys (EYE2021), kuris Europos Parlamento rūmuose subūrė 5 tūkst. jaunų žmonių. Dar 5 tūkst. asmenų prisijungė nuotoliu tam, kad galėtų aptarti daugiau nei 2 tūkst. idėjų dėl Europos ateities.

EYE2021 – tai Europos Parlamento konsultacijų su jaunimu, skirtų Konferencijai dėl Europos ateities, kulminacija. Nuo 2021 m. gegužės mėn., bendradarbiaujant su visos Europos jaunimo organizacijomis, jaunimo idėjos apie Europos ateitį buvo renkamos platformoje youthideas.eu.

Renginio dalyviai diskutavo dėl tokių pasiūlymų kaip veiksmingesnis atliekų ES perdirbimas, ES vertybes saugančio Sąjungos 7 sutarties straipsnio įgyvendinimas bei kalbų dėstymo mokyklose reforma, siekiant skatinti daugiakalbystę. Atsižvelgdami į klimato kaitos, COVID-19 pandemijos ir tarptautinio saugumo keliamus iššūkius ES, EYE2021 dalyviai siūlė kurti Europos federaciją, o taip pat didinti verslo atsakomybę už aplinkos taršą.

20 populiariausių pasiūlymu bus apibendrinti ataskaitoje ir pristatyti Konferencijos dėl Europos ateities dalyviams spalio 22-23 d. plenarinėje sesijoje.

Detalesnė informacija apie pasiūlytas idėjas pateikta čia.