2020 metų planai

Parlamentui paskelbus kritinę klimato padėtį, Europos Parlamento nariai balsuos už įvairias priemones, kurios turėtų padėti įveikti šią krizę. Minėtos priemonės apims Europos žaliąjį kursą, padėsiantį kurti darbo vietas ir užtikrinti tvarų augimą, ir veiksmus, kuriais bus siekiama sumažinti aviacijos ir laivybos į aplinką išmetamą CO2 kiekį. Visomis šiomis priemonėmis siekiama iki 2050 m. visiškai nebeišmesti į aplinką anglies dioksido. Parlamentarai balsuos dėl pasiūlymų, padėsiančių užtikrinti, kad Europa išliktų skaitmeninio pasaulio lydere. Būsimais teisės aktais siekiama apsaugoti žmones nuo diskriminacijos naudojant algoritmus, atnaujinti elektroninės prekybos reglamentavimą, peržvelgti galimybes panaudoti didžiuosius duomenis naujovėms skatinti ir vystyti dirbtinį intelektą užtikrinant, kad jis būtų tinkamai reguliuojamas. Parlamentas toliau sieks įtvirtinti savo prioritetus 2021–2027 metų ES biudžete. EP nariai nori daugiau lėšų skirti aplinkai, bendrajai rinkai ir naujovėms, padidinti išlaidas išorinių sienų apsaugai ir migracijos problemų sprendimams. Jeigu derybos užsitęstų, Parlamentas nori užtikrinti, kad ES remiamiems projektams ir „Erasmus +“ mainų programoms būtų skirtas finansavimas, ir juos būtų galima pradėti laiku 2021 m. Europos bankų sąjunga gimė po euro zonos krizės. Parlamentas išnagrinės tolesnius Bankų sąjungos kūrimo žingsnius. Tai apims indėlių draudimo sistemą, skirtą žmonių santaupoms apsaugoti, ir paramą Bendram pertvarkymo fondui, kuris leidžia apsidrausti banko bankroto atveju. Parlamentas svarstys, kaip pagerinti traukiniais keliaujančių žmonių teises, ypač neįgaliųjų arba riboto judumo asmenų. Naujos taisyklės turėtų užtikrinti, kad keleiviai būtų geriau informuojami apie jų teises, o skundai būtų greitai išsprendžiami. 2020 m. pradžioje Parlamentas balsuos dėl naujo prekybos susitarimo su Vietnamu. Jį patvirtinus, būtų panaikinta 99 % muitų tarp Vietnamo ir ES. EP nariai nori, kad susitarimas paskatintų teigiamus pokyčius Vietname, įskaitant geresnį žmogaus ir darbuotojų teisių užtikrinimą bei paramą klimato politikos veiksmams. Albanija ir Šiaurės Makedonija įvykdė reikalavimus, ir spalio mėn. EP nariai pareiškė, kad galima pradėti derybas dėl stojimo į ES. Parlamento nariai teigė nusivylę, kad ES narės nesutiko pradėti minėtų derybų. Parlamente bus tęsiamos diskusijos dėl Vakarų Balkanų valstybių stojimo į Europos Sąjungą, prie kurios taip pat tikisi prisijungti Juodkalnija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas.

Europos Parlamento informacija.