2017 m. kovo 13-16 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

EP nariai aptars Europos Vadovų Tarybos rezultatus

Trečiadienį europarlamentarai kartu su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Donald Tusk, Europos Komisijos pirmininku J.-C. Juncker, Maltos vicepremjeru Louis Grech ir Italijos ministru pirmininku Paolo Gentiloni aptars kovo 9-10 d. Briuselyje vykusios Europos Vadovų Tarybos rezultatus ir Romos deklaraciją, kuria mėnesio pabaigoje bus paminėtas Romos sutarties pasirašymo 60-etis.

EVT buvo diskutuojama apie ekonomines reformas, darbo vietų kūrimą, o taip pat migracijos, ES saugumo, gynybos iššūkius bei Sąjungos ateitį.

 Debatai: 2017-03-15  Procedūra: ES Tarybos ir Europos Komisijos pareiškimai su debatais

 

Europos Parlamentas siekia sustiprinti akcininkų teises

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl įmonių akcininkų aktyvumą skatinančių taisyklių, kuriomis siūloma suteikti jiems teisę spręsti dėl direktorių atlyginimo nustatymo tvarkos, siekiant, kad ji atitiktų ilgalaikius įmonės interesus.

Su ES Taryba jau praeitų metų gruodį suderintos taisyklės taip pat palengvins įmonių galimybes nustatyti visus akcininkus ir užmegzti su jais dialogą, skatinant jų dalyvavimą akcininkų susirinkimuose.

 Kartu naujosios taisyklės įpareigos institucinius investuotojus ir turto valdytojus kasmet viešai skelbti savo dalyvavimo įmonės veikloje politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir kaip buvo balsuojama aktualiausias klausimais.

Debatai: 2017-03-13 Balsavimas: 2017-03-14 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

EP siekia atsakingo naudingųjų iškasenų importo iš konfliktinių zonų

Ketvirtadienį europarlamentarai spręs, ar pritarti naujoms taisyklėms, kurios apribos konfliktinėse zonose veikiančių ginkluotų grupuočių galimybes pelnytis iš alavo, tantalo, volframo ir aukso kasybos ir prekybos. Su ES Taryba jau suderintos taisyklės įpareigos šiuos metalus importuojančias įmones, lydyklas ir metalą perdirbančias bendroves tikrinti savo tiekėjus ir nepriklausomų auditų pagalba patvirtinti, kad jos atsakingai perka žaliavas.

Šie reikalavimai nebus taikomi smulkiems importuotojams, pavyzdžiui, dantistams ar juvelyrams, nes tai būtų nepakeliama administracinė našta smulkiam verslui. Savo ruožtu didelės ES įmonėms (turinčios daugiau nei 500 darbuotojų), kurios tiesiogiai neimportuoja minėtų žaliavų, taéiqu naudoja jas įvairių produktų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, skalbimo mašinų ar šaldytuvų, gamyboje galės savanoriškai dalyvauti minėtoje auditavimo sistemoje.

Debatai: 2017-03-15  Balsavimas: 2017-03-16 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas pirmuoju skaitymu

Stiprinama maisto grandinės kontrolė

Didėjanti ir sudėtinga maisto produktų grandinė kelia naujus iššūkius ES ir skatina griežtinti jos kontrolę. Trečiadienį EP nariai balsuos dėl atnaujintų šios srities kontrolės taisyklių, kuriomis siekiama padidinti maisto atsekamumą, užkirsti kelią nesąžiningai verslo praktikai ir grąžinti vartotojų pasitikėjimą maisto tiekimo grandine.

2013 m. vykęs arklienos skandalas, kai arkliena buvo pardavinėjama kaip jautiena, paskatino imtis papildomų veiksmų, siekiant sustiprinti žemės ūkio maisto produktų grandinės kontrolę. Šiuo metu ši kontrolė apibrėžta 16-oje ES taisyklių, kurios, pritarus europarlamentarams, bus sujungtos į vieną teisės aktą. Jis nustatys ES valstybių priežiūros, kaip laikomasi maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos, augalų apsaugos, ekologinės gamybos ir saugomų geografinių nuorodų naudojimo reikalavimų, taisykles.

Debatai: 2017-03-14  Balsavimas: 2017-03-15 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

Europos Parlamentas ragins didinti atliekų perdirbimą

Antradienį EP nariai siūlys ES taisyklių dėl atliekų valdymo pakeitimus, siekiant, kad iki 2030-ųjų pakartotinai panaudojamų arba perdirbamų buitinių atliekų dalis padidėtų iki 70 proc., o į sąvartynus išmetamų atliekų dalis sumažėtų iki 5 proc. Europarlamentarai taip pat siekia perpus sumažinti maisto atliekas.

Statistika rodo, kad 2014 m. 44 proc. visų ES buitinių atliekų buvo perdirbtos ar kompostuotos. Galiojančios ES taisyklės įpareigoja ES šalis iki 2020 m. perdirbti  daugiau kaip pusė buitinių atliekų. Dabar rengiamasi šią direktyvą atnaujinti ir nustatyti griežtesnius tikslus iki 2030 metų.

 Europarlamentarų įsitikinimu, vėliausiai 2030 m. bent 70 proc. buitinių atliekų (iš namų ūkių bei įmonių) turėtų būti perdirbamos arba paruošiamos pakartotiniam naudojimui (t.y. patikrintos, išvalytos ar sutaisytos). Europos Komisijos pasiūlyta dalis yra šiek tiek mažesnė –  65 proc.

 Kartu EP siūlo įsipareigoti vėliausiai 2030-aisiais perdirbti arba iš naujo panaudoti 80 proc. pakavimui skirto popieriaus ir kartono, plastiko, stiklo, metalo bei medienos.

2014 m. tokiose ES šalyse kaip Kipras, Kroatija, Graikija, Latvija, Malta ir Rumunija į sąvartynus išmetama daugiau kaip 75 proc. buitinių atliekų, o Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Olandija ir Švedija sąvartynuose nebelaidoja jokių atliekų.

Debatai: 2017-03-14 Balsavimas: 2017-03-14 Procedūra: Bendro sprendimo, pirmasis skaitymas

EP aptars JAV „globalaus nutildymo“ taisykles, nukreiptas prieš abortus

Antradienį 15 val. europarlamentarai kartu su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini aptars JAV prezidento Donald Trump sprendimą grąžinti „globalaus nutildymo“ taisykles, kurios įpareigoja JAV paramą gaunančias nevyriausybines organizacijas neviešinti informacijos apie abortus bei neteikti teisinės pagalbos šioje srityje.

2017 m. sausio 23 d. D. Tumpo pasirašė „Meksikos miesto politikos“ įsaką, draudžiantį skirti JAV paramą toms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios teikia informaciją apie abortus ar šios sritis paslaugas. JAV yra didžiausia pasaulinės sveikatos priežiūros donorė, kasmet šiam tikslui skirianti apie 3 mlrd. dolerių.

 Debatai: 2017-03-14 Procedūra: Vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas

EP nariai siūlys mažinti įtampą Arktyje

Klimato kaina didina susidomėjimą Arktimi, nes tirpstantis ledas atveria naujus navigacijos ir žvejybos maršrutus bei paaštrina konkurenciją dėl galimybės pasinaudoti regiono gamtos ištekliais. Europarlamentarai įsitikinę, kad ES privalo laiku reaguoti į šiuos iššūkius, išlaikyti Arktį mažos įtampos regionu, apsaugoti jos ekosistemą ir uždrausti naftos ir dujų gavybą regione. Tai dalis EP rezoliucijos projekte numatytų siūlymų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Rezoliucijos projekte pažymima, kad Arktis šyla du kartus greičiau nei vidutinė temperatūra pasaulyje, o jos ledynų tūris vasaros laikotarpiu per 35 metus sumažėjo daugiau kaip 40 proc.

EP nariai atkreipia dėmesį į padidėjusį Rusijos karinių pajėgų dislokavimą Arktyje (iki 2015 m. įsteigtos 6 naujos bazės) bei į didėjantį Kinijos susidomėjimą, ypač galimybėmis naudotis laivybos maršrutais ir Arkties energijos ištekliais.

 Debatai: 2017-03-15 Balsavimas: 2017-03-16 Procedūra: Neįpareigojanti rezoliucija

Europos Parlamentas griežtins ginklų kontrolę

Antradienį europarlamentarai balsuos dėl atnaujintų ES ginklų įsigijimo ir laikymo taisyklių, kuriomis siekiama sugriežtinti imitacinių ir netinkamai neutralizuotų ginklų priežiūrą. Panašūs ginklai buvo naudojami teroristinių išpuolių Paryžiuje metu. Kartu siekiama įpareigoti ES valstybes įdiegti leidimų įsigyti ginklą priežiūros sistemą ir keistis informacija dėl atsisakymo suteikti asmeniui leidimą įsigyti ginklą.

Su ES Taryba jau suderintose taisyklėse nustatoma imitacinių ginklų priežiūra. Tai tikrais šoviniais šaudantys ginklai, perdirbti taip, kad būtų galima šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, t. y. sukeliant garso ir šviesos efektą. Jie naudojami teatruose ar televizijoje, tačiau jų priežiūros stoka pradėjo kelti rimtą pavojų saugumui, nes be didelių pastangų juos buvo įmanoma vėl paversti koviniais ginklais. Naujoji direktyva užtikrina, kad šie ginklai ir toliau būtų registruojami toje pačioje kategorijoje kaip ir šaunamieji ginklai, iš kurių jie buvo perdirbti.

EP nariai taip siūlo neleisti civiliams įsigyti ir laikyti ne tik automatinių, bet ir kai kurių pusiau automatinių ginklų. Visgi ES valstybės galės pasinaudoti išimtimi ir suteikti galimybę šalies gynybos tikslais, pavyzdžiui, savanorių pajėgoms, disponuoti ginklais, kurie draudžiami civiliniam naudojimui.

 Debatai: 2017-03-14  Balsavimas: 2017-03-14 Procedūra: Bendro sprendimo, sutarimas antruoju skaitymu

Europarlamentarai aptars padėtį Kryme

Praėjus trejiems metams po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos EP nariai ketvirtadienį aptars padėtį šiame regione bei greičiausiai paragins Rusiją paleisti jos teritorijoje laikomus Ukrainos politinius kalinius. Tą pačia dieną europarlamentarai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos.

Rusija aneksavo Krymą 2014 m. kovo 18 d., t.y. kelios dienos po to, kai šiame Ukrainos pusiasalyje įvyko neteisėtas referendumas dėl atsiskyrimo nuo Ukrainos. Aneksija buvo pasmerkta tiek Jungtinių Tautų, tiek Europos Sąjungos.

Debatai: 2017-03-16 Balsavimas: 2017-03-16  Procedūra: neįpareigojanti rezoliucija